Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
5. Stavba a funkce kostních spojů
5. 2. 4. Klouby ruky
Předešlá Následující

Ruční klouby tvoří funkční jednotku složenou z drobných kloubů mezi zápěstními kůstkami, jejichž pohyby se sčítají. Důsledkem úpravy těchto spojení je velká pohyblivost ruky, která kromě základních pohybů: ohnutí a natažení, může provádět i úklony ke stranám - dukce a rotace. Klouby mezi záprstními a zápěstními kostmi a mezi záprstními kostmi a články prstů, dovolují především ohnutí (flexi) a natažení (extenzi) prstů. Nejpohyblivějším prstem je palec, který jako jediný prst je schopen opozice, tj. postavení proti kterémukoliv zbývajícímu prstu. Tento pohyb palce je významný pro zajištění úchopové funkce ruky (tzv.„špetka“).

Pro delší znehybnění, resp. léčení poraněných kloubů je především nutné uvést artikulující kosti do klidu. Poloha, ve které může být kloub delší dobu znehybněn, se nazývá střední poloha kloubu. Jde o takovou polohu, ve které je kloubní pouzdro nejméně namáháno a vazivová vlákna kloubního pouzdra se v době nehybnosti nejméně zkracují, takže pozdější rozcvičování kloubního pouzdra je snazší. Střední polohy jsou pro jednotlivé klouby rozdílné.

Pro klouby horní končetiny postačí uvedení končetiny přibližně do polohy v jaké je končetina, jestliže ji zavěsíme do šátku upevněného kolem krku. Tzn., že pažní kost je mírně odtažená od trupu a je v mírném předpažení. Loketní kloub je ohnutý do pravého úhlu a předloktí převedené do částečné pronace. Zápěstí a prsty jsou lehce (drápovitě) ohnuty.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah