Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
5. Stavba a funkce kostních spojů
5. 3. 1. Kyčelní kloub
Předešlá Následující
Obr. 5. 3.

Kyčelní kloub

A - vazy kyčelního kloubu
  1. opata kyčelní kosti

  2. křížová kost

  3. rameno ileofemorálního vazu

  4. pouzdro kyčelního kloubu

  5. stydká kost

B - řez kyčelním kloubem
  1. kyčelní kost

  2. pouzdro kloubu

  3. stehenní kost

C - (1 – 4) typy luxací kyčelního kloubu

Kyčelní kloub (articulatio coxae) připojuje volnou dolní končetinu k pánevním kostem. Hlavici tvoří stehenní kost a jamka je na pánevní kosti (acetabulum).

Kulovitá hlavice femuru a hluboká jamka dovolují sice provádět v kyčelním kloubu flexe a extenze, rotace, odtažení (abdukci) a přitažení (addukci) poměrně značného rozsahu, ale především abdukce a addukce jsou limitovány hloubkou kloubní jamky. Stabilita stoje i chůze vyžaduje toto omezení.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah