Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
5. Stavba a funkce kostních spojů
5. 3. 3. Hlezenní kloub
Předešlá Následující

Obr. 5. 5.

Hlezenní kloubA – řez hlezenním kloubem
  1. lýtková kost

  2. holenní kost

  3. hlezenní kost

  4. vnitřní a zevní podélný vaz
    pouzdra hlezenního kloubu

  5. patní kost

B – poškození vazů a skeletu hlezenního kloubu
1 až 4 – směry působících sil a výsledné zranění

Kolenní kloub (art. genus) je největší kloub těla. Kloubní hlavice je tvořená kloubními výběžky (kondyly) stehenní kosti, které jsou více zakřivené než téměř rovné kloubní plochy na holenní kosti. K vyrovnání zakřivení kloubních ploch obou kostí, jsou mezi tibii a femur vloženy dvě chrupavčité destičky, menisky. Obě destičky mají poloměsíčitý tvar a jsou připojeny k holenní kosti. Na přední ploše kloubu je čéška, vložená do úponové šlachy čtyřhlavého svalu. Kloubní pouzdro je velmi silné a je zpevněno postranními vazy. Uvnitř kolenního kloubu jsou dva samostatné zkřížené vazy.

Stabilita kolenního kloubu je předpokladem stability celé dolní končetiny, zvláště při stoji a při chůzi. Hlavním pohybem v kolenním kloubu je flexe a extenze bérce. Rotační pohyby jsou velmi redukovány. Zkřížené vazy vazy jsou maximálně napjaty při flexi (dřep). Postranní vazy se napínají při extenzi v koleni (stoj).

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah