Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka

6. STAVBA A FUNKCE KOSTERNÍCH SVALŮ

Předešlá Následující

Cílem kapitoly je poskytnutí elementárních údajů o morfologii kostních svalů, které jsou nedílnou součástí pohybového systému - jednoho z nejrozsáhlejších orgánových systémů lidského těla. Život je forma pohybu. Výběr anatomických fakt je v celé kapitole podřízen potřebám kineziologie, která na anatomii pohybového aparátu přímo navazuje.

6. 1. Obecná stavba a funkce kosterních svalů
6. 1. 1. Sval
6. 1. 2. Šlacha
6. 1. 3. Smrštění svalu
6. 2. Svaly hlavy, krku a trupu
6. 2. 1. Svaly hlavy
6. 2. 2. Krční a hrudní svaly
6. 2. 3. Svaly břicha a zad
6. 3. Svaly končetin
6. 3. 1. Svaly ramene a svaly paže
6. 3. 2. Svaly předloktí a svaly ruky
6. 3. 3. Svaly kyčle a stehna
6. 3. 4. Svaly bérce a nohy
6. 4. Nácvik a testy znalostí
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah