Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
6. Stavba a funkce kosterních svalů
6. 1. 2. Šlacha
Předešlá Následující


Obr. 6. 2.

Svazek svalových vláken

vazivo přecházející do vláken šlachy

Šlacha (tendo) je svazek rovnoběžně uspořádaných kolagenních vláken. Kolagenní vlákna jsou pohromadě držena řídkým vazivem, které ohraničuje uvnitř šlachy jednotlivé svazky a pokrývá i povrch šlachy. Kolagenní vlákna šlachy probíhají lehce šroubovitě, takže tahový záběr kontrahujícího se svalu je měkký a pružný. Přechod svalových vláken do šlachy je upraven tak, že vmezeřené vazivo kosterního svalu přechází do vmezeřeného vaziva šlachy. Trhnutí svalu při smrštění svalových vláken je proto přenášeno plynule na vnitřní vazivo šlachy a teprve potom na vlastní vlákna šlachy. Tato stavba přechodu šlachy a svalu zajišťuje nejen ohromnou mechanickou pevnost úponu (dříve se přetrhne sval než dojde k vytržení šlachy v místě úponu), ale také pružný, elastický přenos síly na skelet. Sval je nejen pružný, ale i pevný. Při svalových onemocněních, únavě a prochlazení se pevnost svalu zmenšuje. (Význam rozcvičení při sportu!)

Spojení šlachy a kosti (svalový úpon) se uskutečňuje především prostřednictvím periostu. Část vláken šlachy přechází do periostu, který se na obrovské ploše připevňuje krátkými vazivovými vlákny ke kostní kompaktě. Tak je svalová síla přenášena na povrch kosti mnohem rovnoměrněji, než by tomu bylo při úponu šlachy na malou plošku kostní kompakty.

V místě, kde šlacha přechází přes kostěný podklad, vznikají kolem ní trubicovité šlachové pochvy chránící povrch šlachy před mechanickým poškozením.

Šlachové pochvy mají velký praktický význam, hlavně v oblasti ruky. Hnisavé záněty kůže a podkoží prstů se mohou šířit do dlaně právě šlachovými pochvami, ve kterých se navíc hromadí hnis. Naplnění pochvy hnisem vede ke stištění cév zásobujících šlachu a k jejímu rozpadu.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah