Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
6. Stavba a funkce kosterních svalů
6. 1. 3. Smrštění svalu
Předešlá Následující

Smrštění svalu (svalová kontrakce) je vyvoláváno nervovým vzruchem, šířícím se uvnitř svalu. Účinkem vzruchu (impulsu) se uvolňují vápenaté ionty, které vyvolávají elektrochemické děje vedoucí k vzájemné vazbě a zasouvání molekul myosinu a aktinu, ze kterých se skládají myofibrily. (Viz také kapitola: Svalová tkáň.) Důsledkem je zkrácení myofibril svalového vlákna projevující se zkrácením celého svalu. Svalová kontrakce je projevem dráždivosti svalové tkáně. Nervový podnět, který smrštěním svalu vyvolává, musí mít určitou intenzitu. Podněty, které právě stačí k vyvolání smrštění, označujeme jako prahové podněty. Na příliš slabé (podprahové) podněty sval nereaguje. Kosterní sval je schopen zkrácení o 30 - 50% délky vlákna. Zkrácení svalu je provázeno zvětšením obvodu svalového bříška, jeho ztvrdnutím a odpovídajícím pohybem tělních článků. Změny elektrického potenciálu vznikající v kontrahujících se svalech, můžeme snímat elektromyografem (EMG). EMG můžeme vyšetřovat jak normální svalovou akci, tak sledovat poruchy svalového pohybu, poruchy inervace a postup rehabilitačních procedůr. Jednoduchou metodou vyšetřování svalového pohybu je pohmatové vyšetření svalu (tzv. svalový test), který vyšetřovaný na požádání smrští, resp. provede požadovaný pohyb.

Smrštění svalu probíhá ve dvou fázích. Ve svalu:

Každý sval je i při tzv. klidu ve stavu určitého klidového napětí, kterému říkáme svalový tonus. Jde o pohotovostní napětí, které zabezpečuje trvalý kontakt kloubních ploch, zajišťuje vzpřímené držení těla a udržuje polohu útrob v břišní dutině.

Morfologickou jednotkou kosterního svalu je svalové vlákno.

Funkční jednotkou svalu je motorická jednotka.

Motorická jednotka svalu se skládá:

  1. z nervové buňky (neuronu) a jejího výběžku (axonu), který inervuje svalová vlákna
  2. z vláken svalu inervovaných tímto jediným nervovým vláknem.

Jedno nervové vlákno inervuje desítky až stovky svalových vláken. Vlákna míšních nervů, která inervují kosterní svaly, končí na motorických ploténkách. Ploténky jsou specializované úseky svalových vláken, ke kterým se přikládají rozšířené konce výběžků nervových buněk.

Zpětné informace pro centrální nervový systém o protažení svalu vycházejí ze zvláštních snímačů (receptorů), uložených ve svalech a šlachách - ze šlachových tělísek a svalových vřetének.

Ke kontrakci a relaxaci potřebují svaly přísun velkého množství kyslíku. V klidu spotřebují svaly těla asi 9 litrů kyslíku za hodinu; při práci (pohybu) až 90 litrů. Organismus není schopen přivést krví ke svalu takové množství kyslíku a sval se proto při práci vlastně "dusí". Pracuje na tzv. kyslíkový dluh. Ve svalu se proto poměrně rychle hromadí odpadové produkty, které není krev schopná odvádět. Tyto produkty navozují v namáhaných svalech pocit únavy a bolesti. Během odpočinku se kyslíkový dluh likviduje a odplavením rozpadových látek (především kyseliny mléčné) ustává i pocit bolesti. Hlavním energetickým zdrojem pro svalovou činnost jsou cukry. Chemickým štěpením cukernatých látek se uvolňuje energie za současného vzniku tepla. (Zahřátí při svalové aktivitě.)

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah