Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
6. Stavba a funkce kosterních svalů
6. 2. Svaly hlavy, krku a trupu
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Svaly hlavy vytvářejí dvě funkční skupiny: žvýkací a mimické svaly. Svaly krku tvoří kloněné svaly, kývače hlavy, nadjazylkové a podjazylkové svaly.
  2. Svaly hrudníku tvoří: mezižeberní svaly, velký a malý prsní sval a pilovitý boční sval. Patří mezi dýchací svaly.
  3. Svaly břicha jsou ploché, deskovité svaly. Boční břišní stěnu zpevňují zevní a vnitřní šikmý sval a příčný sval. Střední část stěny tvoří dva přímé svaly. Břišní stěnu u páteře doplňuje čtyřhranný bederní sval. Dolní, zesílený okraj ploché šlachy zevního šikmého svalu se nazývá tříselný vaz. Břišní stěna je v místě tříselného kanálu zeslabena.
  4. Zádové svaly zabezpečují především pohyb páteře a udržují vzpřímenou polohu těla.

Samostatných svalů je v těle více než 450. Většina svalů je uspořádána párově. U každého svalu, kromě řady údajů o jeho tvaru, vnitřní stavbě a inervaci, rozlišujeme začátek svalu (obvykle ten konec svalu, který je blíže k hlavě a temenu) a svalový úpon. Ze začátku, úponu a z vnitřní struktury svalu se dá u většiny svalů odvodit jejich funkce.

Pro praktickou potřebu rozdělujeme svaly do funkčních skupin, tj. skupin svalů, které mají podobnou nebo stejnou hlavní funkci. (Pro větší přehlednost a srozumitelnost probereme svaly sice ve funkčních skupinách, ale s přihlédnutím i k jednotlivým krajinám těla.)

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah