Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
6. Stavba a funkce kosterních svalů
6. 2. 3. Svaly břicha a zad
Předešlá Následující


Obr. 6. 6.

Svaly na zadní straně trupu
  1. horní partie trapézového svalu

  2. střední partie s vazivovým políčkem

  3. déltový sval

  4. podřebenový sval

  5. velký oblý sval

  6. trojhlavý pažní sval

  7. široký zádový sval

  8. zevní šikmý břišní sval

  9. střední hýžďový sval

  10. velký hýžďový sval

Svaly břicha jsou ploché, deskovité svaly rozepjaté mezi dolním okrajem hrudníku a horními okraji pánevních kostí. Boční břišní stěnu tvoří zevní a vnitřní šikmý břišní sval (m. obliquus externus et internus abdominis) a příčný břišní sval (m. transversus abdominis). Střední část stěny vpředu dotvářejí přímé břišní svaly (mm. recti abdominis) a zadní úsek břišní stěny při páteři doplňuje čtyřhranný bederní sval (m. quadratus lumborum).

Přímé břišní svaly se ve střední čáře spojují vazivovým pruhem (linea alba), ve které je pupeční jizva. (Viz obr. 6. 6.)

Dolní část zevního šikmého břišního svalu je tvořena tenkou plochou šlachou, která se dolním okrajem upíná k hraně a k přednímu trnu kyčelní kosti a ke stydké kosti. Tento okraj zevního šikmého svalu se nazývá tříselný vaz (ligamentum inquinale). Tříselný vaz tvoří hranici mezi břišní stěnou a stehnem. Nad vazem je břišní stěna zeslabena v tříselném kanálu (canalis inquinalis). U muže prochází tříselným kanálem semenný provazec a u ženy zde leží jeden z vazů upevňujících dělohu. Oslabením svalů dolní části břišní stěny se tříselný kanál a jeho zevní ústí rozšiřuje, a rozvolněným kanálem se mohou protlačovat střevní kličky. Vznikají tak různé typy tříselných kýl (herniae inquinales). (Viz obr. 6. 6.)

Napětí svalů břišní stěny vyvíjí tlak na orgány břišní dutiny, které tak udržuje ve správné poloze. Při vzrůstu tlaku břišních svalů vzniká i větší vypuzovací síla - břišní lis, který napomáhá vyprazdňování dutých orgánů břišní dutiny (střeva, močového ústrojí a dělohy). Při současném smrštění přímých břišních svalů dochází k předklonění horní části trupu, ke stahování žeber a k výdechu.

Zádové svaly

Hluboké (krátké) zádové svaly zabezpečuje otáčení, záklon a vzpřímenou polohu páteře a tím i udržování vzpřímené polohy těla.

Povrchové zádové a šíjové svaly jsou ploché, deskovité svalové jednotky. Svalové celky, především trapézový sval (m. trapezius) a široký zádový sval (m. latissimus dorsi) zabezpečují záklony a úklony hlavy, přitažení (addukci) paže a zdvihání trupu.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah