Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
6. Stavba a funkce kosterních svalů
6. 3. 1. Svaly ramene a svaly paže
Předešlá Následující

Obr. 6. 7.
Svaly ramene a paže


A – zadní strana paže
 1. nadhřebenový sval

 2. podhřebenový sval

 3. pažní kost (déltový sval přeťat)

 4. velký oblý sval

 5. dlouhá hlava trojhlavého pažního svalu

 6. dvojhlavý pažní sval

 7. vnitřní hlava trojhlavého svalu

 8. zevní hlava trojhlavého svalu

 9. vřetenopažní svalB – přední strana paže
 1. zač. krátké hlavy dvojhlavého pažního svalu

 2. podlopatkový sval

 3. velký oblý sval

 4. dlouhá hlava trojhlavého svalu

 5. svalové bříško dvojhlavého svalu

 6. vnitřní hlava trojhlavého svalu

 7. pažní sval

 8. vřetenozápěstní sval

 9. oblý pronující sval

Svaly funkčně navazují na svaly hrudníku a zádové svaly. Vlastní svaly ramene začínají na kostech lopatkového pletence a upínají se na pažní kost.

Z těchto svalů má pro horní končetinu mimořádný význam déltový sval (m. deltoideus). Tento plochý, trojúhelníkovitý sval tvořící obrys ramena je především abduktorem celé horní končetiny. Svým tlakem udržuje hlavici pažní kosti v kloubní jamce na lopatce a zabezpečuje tak základní funkce ramenního kloubu.

Svaly paže tvoří funkčně dvě skupiny:

 1. V přední skupině jsou ohybače (flexory) předloktí, a ohybače loketního a ramenního kloubu. Jsou to: dvojhlavý pažní sval (m. biceps brachii), pažní sval (m. brachialis) a hákový sval („hákopažní sval“, m. coracobrachialis).
 2. Svaly zadní skupiny napínají (extendují) předloktí; jsou natahovači v loketním a ramenním kloubu. Tuto skupinu reprezentuje jediný sval: trojhlavý pažní sval (m. triceps brachii). (Viz obr. 6. 7.)
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah