Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
6. Stavba a funkce kosterních svalů
6. 3. 3. Svaly kyčle a stehna
Předešlá Následující

Obr. 6. 10.
Stehenní svaly


A – přední strana stehna
 1. hřebenový sval

 2. natahovač stehenní fascie

 3. krátký přitahovač

 4. krejčovský sval

 5. štíhlý stehenní sval

 6. přímý stehenní sval

 7. zevní hlava čtyřhlavého stehenního svalu

 8. úponová šlacha čtyřhlavého stehenního sv.

B – zadní strana stehna
 1. velký hýžďový sval

 2. natahovač stehenní fascie

 3. poloblanitý sval

 4. pološlašitý sval

 5. vnitřní hlava dvojhlavého lýtkového svalu

Kyčelní svaly jsou obdobou svalů ramenního kloubu. Zadní svalovou skupinu vytvářejí velmi silné hýžďové svaly, zvláště mohutný je velký hýžďový sval (m. glutaeus maximus).

Funkčně je velký hýžďový sval především extenzorem stehna (dolní končetiny). Umožňuje zanožení, čímž se významně podílí na chůzi. Jeho silná svalová hmota s hrubými svalovými snopci je vhodná k podávání nitrosvalových injekcí.

Stehenní svaly dělíme na přední, vnitřní a zadní svalovou skupinu. (Viz obr. 6. 10.)

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah