Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
6. Stavba a funkce kosterních svalů
6. 3. 4. Svaly bérce a nohy
Předešlá Následující


Obr. 6. 11.

Bércové svaly
A – přední strana bérce
 1. čéška

 2. přední holenní sval

 3. dlouhý lýtkový sval

 4. dlouhý natahovač prstů

 5. dlouhý natahovač palce

 6. fasciální poutka

 7. krátký natahovač prstů

B – zadní strana bérce
 1. pološlašitý sval

 2. poloblanitý sval

 3. dvojhlavý stehenní sval

 4. zevní hlava dvojhlavého lýtkového svalu

 5. vnitřní hlava

 6. úponová šlacha trojhlavého lýtkového svalu

 7. dlouhý lýtkový sval

Bércové svaly jsou funkčně podobné svalům předloktí. Přední skupina napíná (extenduje) nohu a prsty nohy. Stejnou funkci mají i lýtkové svaly na malíkovém okraji bérce. Obě svalové skupiny svým napětím udržují především příčnou nožní klenbu. Nejmohutnější je zadní skupina lýtkových svalů. Svaly jsou zde uloženy ve dvou vrstvách. Hluboké svaly lýtka ohýbají prsty nohou a udržují podélnou klenbu nohy. V povrchové vrstvě je uložen trojhlavý lýtkový sval (m. triceps surae), který se silnou, tzv. Achillovou šlachou upíná k hrbolu patní kosti. Trojhlavý lýtkový sval je nejsilnějším ohýbačem nohy (chůze, stoj na špičkách, výpony) a pomocným ohybačem kolenního kloubu.

Svaly nohy tvoří svalové skupiny palce, malíku a hluboké svaly nohy. Ve srovnání s rukou jsou tyto svaly určeny především k zajištění podélné nožní klenby. Pohyblivost prstů nohy je v dospělosti minimální.

Svaly hráze, pánevního dna a bránice budou vzhledem ke své funkci popisovány společně s příslušnými orgánovými systémy, tj. močopohlavním a dýchacím systémem.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah