Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
7. Krev
7. 2. Krevní buňky
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Červené krvinky (erytrocyty) jsou bezjaderné buňky obsahující červené krevní barvivo (hemoglobin) přenášející kyslík a oxid uhličitý. Normální počet erytrocytů v jednom litru krve je u mužů 4,3 - 5,3 . 1012 a u žen 3,8 - 4,8 . 1012. Červené krvinky vznikají po narození pouze v červené kostní dřeni.
  2. Po narození klesá počet červených krvinek z 5,5.1012.l -1 na 3,8.1012.l -1 (v 6 měsících) a pak pomalu roste.
  3. Bílé krvinky (leukocyty) dělíme na granulocyty a agranulocyty. Granulocyty rozlišujeme: neutrofilní (50 - 70 %), eosinofilní (1 - 9 %) a basofilní (0,5 %). Agranulocyty dělíme na lymfocyty (20 - 40 %) a monocyty (2 - 8 %).
  4. Normální počet leukocytů se pohybuje mezi 4 - 109.l -1. Bílé krvinky vznikají v kostní dřeni. Základní funkcí bílých krvinek je účast na obranných reakcích organismu - fagocytují a po transformaci některé z nich produkují protilátky.

Krevní buňky - červené a bílé krvinky jsou rozptýleny (suspendovány) v krevní plasmě. Krevní destičky nejsou skutečně buňky, ale drobná tělíska vznikající odškrcením části těla určitého typu buněk kostní dřeně.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah