Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
7. Krev
7. 3. Obranné reakce organismu
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Cizorodé látky (antigeny) pronikají do organismu a vyvolávají obrannou imunitní reakci. Látkovou imunitu poskytují organismu protilátky - plazmatické bílkoviny typu imunoglobulinů. Tvoří se v tzv. retikuloendotelovém (monocytomakrofágovém) systému. Protilátky poskytují možnost okamžité obrany.
  2. Buněčnou imunitu zabezpečují T lymfocyty. Tvorbu lymfocytů schopných vytvářet protilátky zajišťuje brzlík (thymus).
  3. Zvláštní antigeny - aglutinogeny obsahují i červené krvinky. Podle jejich specifické molekulární stavby a kombinací, rozlišujeme čtyři krevní skupiny – systém ABO.

Vniknou-li do organismu cizorodé látky, např. cizí bílkoviny, buňky, bakterie, viry i některé další látky, vyvolávají především v mízních tkáních obrannou odpověď, tzv. imunitní reakci .

Cizorodým látkám říkáme antigeny. Antigenností rozumíme schopnost látky aktivovat ("spouštět") buňky mízní tkáně. Výsledkem tohoto působení antigenu je tvorba protilátek (imunoglobulinů) plazmatickou buňkou a nebo aktivace T lymfocytů. Imunitní reakce může v organismu probíhat několikerým způsobem.

  1. Cizorodá látka (antigen) navodí imunitní reakci . Reakce může být dvojího typu. Buď je zprostředkována protilátkami produkovanými plazmatickými buňkami, pak jde o tzv. humorální typ imunity nebo T lymfocyty, a pak jde o tzv. buňkami zprostředkovaný typ imunity.
  2. Antigen (v tomto případě zvaný též alergen) po kontaktu s citlivým organismem vyvolá přecitlivělost , která vede k poškození buněk, tkání a orgánů. Podle rychlosti nástupu projevů po setkání s antigenem rozeznáváme přecitlivělost časného typu , která je zprostředkována protilátkami, a přecitlivělost pozdního typu , která je zprostředkována T lymfocyty.
  3. Antigenem lze též navodit toleranci (snášenlivost), imunitní nevnímavost k cizím antigenům. Toleranci je možno vyvolat jednak v časné fázi vývoje jedince, jedna u dospělého organismu. U dospělého jedince se tolerance nejsnáze navodí po přípravě organismu ozářením nebo po podávání imunosupresivních látek (většinou protinádorové léky). Umělé navození nevnímavosti je nezbytnou podmínkou pro transplantaci orgánů.
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah