Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
7. Krev
7. 3. 1. Protilátková imunita
Předešlá Následující

Protilátková (humorální) imunita je zprostředkována cirkulujícími protilátkami, bílkovinami charakteru imunoglobulinu. (Imunoglobuliny lze podle jejich chemické stavby dělit do několika tříd. Označujeme je IgG, IgM, IgA, IgE a IgO). Imunoglobuliny jsou obsaženy v krevní plasmě, ale i v sekretech trávicího ústrojí, slinách, nosním hlenu, slzách apod. Jsou tvořeny zralými plazmatickými buňkami ve slezině, v lymfatických uzlinách a v roztroušené mízní tkáni podslizničního vaziva trávicího nebo dýchacího systému.

Při prvém setkání s antigenem, odpovídá organismus tzv. primární imunitní odpovědí. Primární odpověď se projeví tak, že za několik dnů po vpravení antigenu do těla jsou v krvi prokazatelné protilátky, jejichž hladina ale brzy klesá. Při druhém setkání s antigenem, kdy v organismu je již přítomna zásoba "paměťových buněk" vytvořených při primární odpovědi, organismus odpovídá mnohem pohotověji a mnohem intenzivnější imunitní odpovědí. Této odpovědi říkáme sekundární imunitní odpověď nebo anamnestická reakce.

Projevy reakce antigenu s protilátkou mohou být velmi různé. Při reakci ve zkumavce (říkáme in vitro) mohou protilátky zhlukovat (aglutinovat) bakterie. Rozpustné antigeny mohou být také protilátkami sráženy (precipitovány). Po vazbě s antigenem, aktivují protilátky tzv. komplement. Účinek komplementu se uplatňuje také v organismu (in vivo). Komplement poškozuje membrány cizorodých buněk (např. červených krvinek jiné krevní skupiny) a buňky tak ničí.

Komplement je soubor bílkovin plasmy, který je nástrojem přirozené imunity organismu.

V organismu (in vivo) zneškodňují protilátky viry a jedy uvolňované některými bakteriemi (např. původci záškrtu a tetanu). Jinou funkcí protilátek je příprava bakterií pro fagocytosu. Tyto procesy probíhají tak, že se protilátky váží na bakteriální povrch, a protože na povrchu fagocytujících buněk jsou uloženy receptory pro některý úsek protilátkové molekuly, zprostředkují protilátky těsné přilnutí bakterie k povrchu fagocytu a tím zesilují účinnost fagocytosy. Říká se, že protilátky činí bakterie pro fagocytující buňky "chutnější".

Abychom u lidí dosáhli aktivní ochrany před infekcí (v podstatě jde o vytvoření zásoby citlivých buněk) dříve, než se člověk s příslušnou infekcí setká, provádíme aktivní očkování (imunizaci). Jako očkovacích látek se užívá usmrcených bakterií a virů, oslabených bakterií i živých virů, a zvláštním způsobem upravených jedů bakterií (toxoidů). Krátkodobé ochrany lze dosáhnout přímým podáním hotových protilátek. V takovém případě jde o pasivní imunizaci organismu. Podané protilátky reagují s antigeny rychle, takže poskytují organismu možnost okamžité obranné reakce, ale chrání jej poměrně krátce.

Vytvořené protilátky po aktivní imunizaci zůstávají v oběhu dlouhodobě a organismus je proti určitému typu antigenu po tuto dobu odolný, imunní. Doba trvání imunity je ovšem závislá na síle antigenu, na čase, který uplynul od setkání s antigenem i na individuální schopnosti organismu tvořit protilátky.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah