Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
7. Krev
7. 3. 2. Buněčná imunita, brzlík
Předešlá Následující

Buňkami zprostředkovanou imunitu organismu zabezpečují T lymfocyty. Buněčná imunita je závislá na přítomnosti a funkci brzlíku.

Brzlík (thymus) je laločnatý orgán uložený v přední části mezihrudí, za hrudní kostí. Pravý a levý lalok thymu naléhá na osrdečníkový vak a na velké cévy vystupující ze srdce. Horní póly obou laloků zasahují až k dolnímu okraji štítné žlázy. Thymus je orgán prodělávající v průběhu života velké změny objemu a hmotnosti. Maxima své velikosti dosahuje mezi druhým až třetím rokem života, a od puberty postupně involuje. Je postupně nahrazen tukovým vazivem.

Vlastní tkáň brzlíku se skládá ze sítě tvořené hvězdicovitými buňkami. V ocích sítě jsou uloženy T lymfocyty. Buňkami zprostředkovaná imunitní reakce zajišťuje obranu proti mikroorganismům, které se velmi často množí uvnitř buněk (např. původce tuberkulosy), omezuje nádorové bujení a ničí cizorodé transplantáty (štěpy) nebo buňky napadené viry. (Buňka je potom rozeznávána jako cizí.)

Intenzita obranná reakce organismu zajišťovaná T lymfocyty je rozhodující pro přijetí nebo odmítnutí transplantované tkáně. Nejsou-li tkáně dárce a příjemce blízce antigenně příbuzné, chová se darovaná tkáň jako silný antigen. Je rozeznávána receptory na povrchu T lymfocytů a ničena.

Léčebně se používají látky (imunosupresiva) schopné potlačit nebo alespoň omezit imunitní reakci organismu a umožňující úspěšné transplantace některých orgánů a tkání.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah