Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
8. Krevní oběh
8. 2. 1. Stavba srdeční stěny
Předešlá Následující

Srdce (cor, ř. kardia) je svým původem céva. Stavba srdeční stěny proto v principu odpovídá stavbě stěny velkých cév.

Vnitřní výstelku srdce tvoří endokard, tenká blána obdobné stavby jakou má endotel v cévách. Endokard vystýlá srdeční dutiny a mezi síněmi a komorami tvoří cípaté chlopně. Střední vrstvou srdeční stěny je srdeční svalovina, myokard.

Srdeční svalová tkáň je v obraze světelného mikroskopu složená z příčně pruhovaných trámců, podobných vláknům kosterní svaloviny. Při větším zvětšení v elektronovém mikroskopu je zřejmé, že trámce srdeční svaloviny mají buněčnou stavbu. Svým uspořádáním tak stojí srdeční svalovina na rozhraní mezi typickou buněčnou strukturou hladké svaloviny a vláknitou stavbou kosterního svalu.

Síťovitá (trámčitá) stavba myokardu umožňuje rychlý a dokonalý rozvod nervových vzruchů, které vedou k postupnému a vlnovitému smršťování srdečního svalu.

Povrch srdce je kryt vnitřním vazivovým listem, epikardem, který podél cév vstupujících a vystupujících ze srdce přechází v zevní vazivový obal, osrdečník, perikard. Štěrbinovitý prostor mezi perikardem a epikardem je tzv. dutina perikardu s malým množstvím tekutiny, která dovoluje hladký a klouzavý pohyb obou listů.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah