Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
8. Krevní oběh
8. 2. 5. Projevy srdeční činnosti
Předešlá Následující

Srdeční činnost se projevuje: ozvami, údery hrotu, změnami velikosti a tvaru srdce a elektrickými proudy, které vznikají při kontrakci srdeční svaloviny. Projevy srdeční činnosti lze dokonale vyšetřit a podle výsledků hodnotit i stav srdečního svalu a chlopňového aparátu.

Změny velikosti a tvaru srdce je možné sledovat nejrůznějšími zobrazovacími technikami (RTG, CT, NMR a UZV), včetně záznamu získaného obrazu a jeho trojrozměrné rekonstrukce.

Elektrickými projevy srdeční činnosti jsou elektrické proudy, které vznikají činností srdečního svalu. Elektrokardiogram (EKG) je záznam elektrických proudů (křivek), snímaných ze srdeční krajiny a končetin. Různé typy EKG křivek umožňují velmi přesně zaznamenávat jednotlivé fáze srdeční činnosti, porovnávat je s různými typy zobrazovacích technik, automaticky vyhodnocovat a sledovat tak projevy chorobných změn srdeční stěny.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah