Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
8. Krevní oběh
8. 5. Žilní systém
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
 1. Horní dutá žíla přivádí odkysličenou krev z orgánů hlavy, krku a z horní končetiny do pravé srdeční síně.
 2. Hluboké žíly horní končetiny doprovázejí stejnojmenné tepny. V podkoží se vytvářejí v. basilica a v. cephalica. Obě podkožní žíly jsou vhodné pro aplikaci léků a pro odběr krve.
 3. Dolní dutá žíla odvádí krev z dolních končetin, pánve a z pánevních orgánů.
 4. Hluboké žíly dolní končetiny opět doprovázejí tepny. V podkoží dolní končetiny se formuje v. saphena magna a v. saphena parva.


Obr. 8. 8.

Žilní systém 1. ústí hrudního mízovodu

 2. pravá podklíčková žíla

 3. průdušnice

 4. horní dutá žíla

 5. hrudní mízovod

 6. žilní systém páteře

 7. jaterní žíly

 8. levá nadledvina

 9. dolní dutá žíla

 10. levá ledvina

 11. pravá ledvinová žíla

 12. levá žíla pro vaječník nebo varle

 13. břišní aorta

 14. pravá společná kyčelní žíla

Horní dutá žíla (v. cava superior) vzniká soutokem žil přivádějících krev z hlavy, krku a z horních končetin. Z orgánů hlavy a krku odtéká krev drobnějšími žílami, které většinou doprovázejí příslušné tepny do pravé a levé hrdelní žíly (v. jugularis interna). Tato žíla probíhá podél vnitřní a společné krkavice. Za skloubením klíční a hrudní kosti se vnitřní hrdelní žíla spojuje s podklíčkovou žílou (v. subclavia) přivádějící krev z horní končetiny. Žíly z obou stran se v podobě písmene "V" slévají a formují horní dutou žílu. (Obr. 8. 8.)

Žíly horní končetiny buď doprovázejí tepny jako tzv. hluboké žíly horní končetiny, nebo - podobně jako na dolních končetinách, vytvářejí v podkoží končetin dva silnější podkožní žilní kmeny, probíhající na malíkovém okraji předloktí a paže jako v. basilica („královská žíla“), a na palcovém okraji předloktí a paže jako v. cephalica („hlavová žíla“). Obě žíly i jejich spojky jsou u osob s nepříliš velkou vrstvou podkožního tuku dobře viditelné nebo je lze určit pohmatem. Přes svoji variabilitu mají tyto žíly ve zdravotnické praxi značný význam. V loketní jamce se obě žíly spojují a z této žilní spojky se nejsnáze odebírá krev na vyšetření; případně se zde podávají do oběhu nitrožilní léky. Oba podkožní žilní kmeny jsou nejsnáze dosažitelnými žilami horní končetiny, vhodnými pro zavádění transfuzí, infuzí, vyšetřovacích sond atd.

Dolní dutá žíla (v. cava inferior) odvádí krev z dolních končetin, pánve a z párových orgánů uložených v břišní dutině.

Z pánevních orgánů teče krev do vnitřní kyčelní žíly. Zevní a vnitřní kyčelní žíla se pak spojují a vytvářejí dolní dutou žílu, ležící vpravo od břišní aorty. Dolní dutá žíla se ve svém průběhu od aorty postupně vzdaluje doprava, klade se pod játra a prochází bránicí do pravé srdeční síně.

Žíly dolních končetin přivádějí krev do dolní duté žíly hlubokými žilami doprovázejícími tepny. Tyto žíly mají jména obdobná jako tepny. Z tohoto pravidla se vymykají dvě žíly probíhající v podkožním vazivu dolních končetin.

Tzv. povrchové neboli podkožní žíly mají četné chlopně, zabraňující zpětnému toku a hromadění krve ve tkáních a v hlubokém žilním systému dolních končetin. Na vnitřním (palcovém) okraji bérce a stehna běží v. saphena magna, ústící se pod tříselným vazem do stehenní žíly. V ose lýtka leží v. saphena parva. Na obou žilách dochází často k ochabnutí žilní stěny a k tvorbě výdutí, městků (varixů).

Povrchové i hluboké žíly dolní končetiny ústí do zevní kyčelní žíly.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah