Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
8. Krevní oběh
8. 6. Specializované oblasti cirkulace
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Vena portae přivádí krev prošlou cévami stěny trávicí trubice do jater. Jaterní buňky tak dostávají látky vstřebané sliznicí trávicího systému.
  2. Mozek je zásobován krví ze dvou vnitřních krkavic a dvou páteřních tepen. Zdrojem energie pro mozek je glukóza. Průtok krve mozkem je regulován převážně tlakově.
  3. Srdeční sval je zásobován krví z arteria coronaria cordis sinistra et dextra. Přerušení přívodu krve vede k rozpadu srdečního svalu, k infarktu myokardu.

Obecné principy stavby a funkce cévního systému byly popsány v předcházejících kapitolách. Některé oblasti, tkáně a orgány v organismu mají však své oběhové zvláštnosti, které mají značný praktický dosah. Jsou proto probírány samostatně.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah