Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
8. Krevní oběh
8. 7. 1. Míza
Předešlá Následující

Krevní kapiláry mají stěny propustné pro určité množství bílkovin a pro krevní plasmu. Plazma se dostává do mezibuněčných prostorů, kde tvoří tekuté prostředí pro tkáňové buňky - tkáňovou tekutinu. Pokud by tkáňová tekutina nebyla opět z tkání odváděna, došlo by k jejímu hromadění až k úplné zástavě tkáňové cirkulace. Z části tkáňové tekutiny proto vzniká míza (lymfa), která je z tkání odváděna mízními cévami slepě začínajícími v mezibuněčných prostorech (štěrbinách). Mízní cévy představují jakýsi drenážní systém tkání. Jak významný systém to je, dokládá množství tkáňové tekutiny, které v těle dosahuje asi 10,5 litru.

Složení mízy se od krevní plazmy liší. Míza obsahuje méně bílkovin, větší množství tukových kapének (zvláště míza odtékající z orgánů trávicího systému), a více látek vzniklých v průběhu látkové výměny ve tkáních.

Složení mízy je ovšem velmi proměnlivé a je závislé na úrovni látkové výměny určitého druhu tkáně nebo orgánu. Např. z trávicího systému odtéká mléčně zkalená lymfa, obsahující velké množství tukových kapének a poměrně velké množství bílkovin. Míza obsahuje i lymfocyty a některé další krevní buňky. Za den se vytvoří 2 - 3 litry mízy.

Funkce mízy je drenážní, transportní a obranná. Míza odvádí z tkání vstřebané látky (např. z trávicího systému), a odpadové produkty látkové výměny tkání. Svým složením se podílí na udržení stálého vnitřního prostředí tkání a orgánů. Bílé krvinky, které lymfa obsahuje se podílejí na obranných reakcích organismu.

Míza velmi pomalu odtéká do žilní krve.

Proudění mízy je zajišťováno podobně jako pohyb krve v žilách. Smršťováním svalstva je lymfa mízními cévami vytlačována směrem k srdci a poklesem nitrohrudního tlaku při vdechu je nasávána do hrudníku. Mízní cévy jsou podobně jako žíly opatřeny chlopněmi, které brání zpětnému toku mízy. Je-li na některém místě její pohyb zpomalen nebo dokonce znemožněn, dochází k otokům. Odtok mízy z tkání je možno urychlit polohováním a masáží.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah