Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
8. Krevní oběh
8. 7. 2. Mízní cévy
Předešlá Následující

Mízní vlásečnice začínají slepě v mezibuněčných prostorách tkání. Mnohonásobným spojením vlásečnic o průměru 1 – 2 mm vznikají rozsáhlé lymfokapilární sítě, zajišťující oběh mízy v určitém tkáňovém okrsku nebo orgánu. Větší mízní cévy, tzv. kolektory odvádějící mízu z vlásečnic se soustřeďují převážně v okolí hlavních cévních kmenů - orgánových a končetinových žil a tepen. Mízní cévy z dolní poloviny těla se v břišní dutině pod bránicí spojují a vzniká tzv. hrudní mízovod.

Hrudní mízovod (ductus thoracicus) má vzhled slabší žíly a po průchodu bránicí jde obvykle podél hrudní páteře k levostrannému soutoku podklíčkové žíly a hrdelní žíly. (Prakticky ústí do horní duté žíly.)

Lymfa z pravé horní končetiny, pravé poloviny hrudníku a pravé poloviny hlavy a krku odtéká drobnějším mízovodem do soutoku pravé hrdelní a podklíčkové žíly. Podobným mízovodem odtéká i lymfa z levé horní končetiny a z levé poloviny hlavy a krku.

Do žilní krve odtéká mízovody až 100ml lymfy za hodinu. Do průběhu lymfatických cév jsou vsunuty mízní uzliny.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah