Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka

9. DÝCHACÍ SYSTÉM

Předešlá Následující

Hlavní cílem kapitoly je poskytnout nezbytný anatomický základ pro pochopení transportu dýchacích plynů na úrovni ventilace a pochopení funkční jednoty dýchání a oběhu. Další údaje dovolují pochopit hlavní patologické procesy postihující dýchací systém a racionalitu resuscitačních postupů.

9. 1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9. 2. Dýchací cesty
9. 2. 1. Obecná stavba dýchacích cest
9. 2. 2. Nos, nosní dutina a vedlejší nosní dutiny
9. 2. 3. Nosohltan
9. 2. 4. Hrtan
9. 2. 5. Průdušnice a průdušky
9. 3. Plíce
9. 3. 1. Stavba plic
9. 3. 2. Přenos a vazba kyslíku
9. 4. Mechanika dýchání
9. 4. 1. Dechový objem a vitální kapacita plic
9. 4. 2. Řízení dýchání
9. 5. Tkáňové dýchání
9. 6. Nácvik a testy znalostí
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah