Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
9. Dýchací systém
9. 1. Funkční anatomie dýchací soustavy
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
 1. Ventilace zajišťuje výměnu plynů mezi atmosférou a krví.
 2. Dýchací pohyby : nadechnutí (inspirace), vydechnutí (expirace).
 3. Vnitřní (tkáňové) dýchání zajišťuje výměnu plynů mezi krví a tkáňovými buňkami.

Podmínkou látkové výměny v organismu je stálý přívod kyslíku. Při všech chemických pochodech ve tkáních vzniká oxid uhličitý a voda, které je nutno z organismu odstraňovat. Výměna a přenos kyslíku a oxidu uhličitého v těle jsou uskutečňovány krví. Z funkčního hlediska je dýchání složeno ze tří na sebe navazujících dějů: zevního dýchání, rozvodu dýchacích plynů a vnitřního dýchání.

 1. Zevní dýchání (ventilace) je první fází dýchacího cyklu, ve které dochází k výměně plynů mezi atmosférou a krví. K této výměně dochází výhradně v plicích. Ventilace je umožněna dýchacími pohyby hrudníku, při kterých dochází k nasátí vzduchu - nadechnutí (inspiraci) a k vypuzení vzduchu - vydechnutí (expiraci). Přesuny dýchacích plynů mezi zevním prostředím a krví zabezpečuje dýchací systém, který tvoří soustava trubic a dutin, jimiž vdechovaný vzduch proudí do plic. Dýchací systém lze podle funkce rozdělit na dva oddíly:
  • Dýchací trubice převádějící vzduch z dutiny nosní a ústní do plic, resp. do větších průdušek.
  • Dýchací odstavce plic, kde přes stěnu sklípku dochází k výměně plynů mezi vnitřním prostorem plicních sklípků a krví.
  Ventilace je zabezpečena činností dýchacích svalů, pružností hrudníku a plic. Řízení a kontrolu dýchacích pohybů zajišťuje specializovaná část centrálního nervového systému (tzv. dýchací centrum) společně s některými míšními a hlavovými nervy.
 2. Rozvod (transport) dýchacích plynů (O2, CO2) mezi povrchem plic a buňkami tkání obstarává krev. Transport plynů je oboustranný. Do tkání je přiváděn především kyslík a z tkání je odváděn oxid uhličitý a voda. Oxid uhličitý difunduje v plicích do vydechovaného vzduchu.
  Transport dýchacích plynů je závislý nejen na složení vdechovaného vzduchu a na funkci horních a dolních dýchacích cest, ale i na složení krve a na funkci oběhového aparátu, tj. na funkci srdce a cév. Dýchací systém, oběhový systém a krev tvoří funkční celek. Proto také poruchy jednoho systému mají svoji odezvu v narušené funkci systému druhého.
 3. Vnitřní (tkáňové) dýchání zajišťuje výměnu plynů mezi krví a tkáňovými buňkami a zahrnuje i okysličovací pochody probíhající uvnitř buněk. (Nitrobuněčné oxidace studuje biochemie.) Bez tkáňových oxidací nelze uvolnit chemickou energii obsaženou v živinách vstřebaných trávicím systémem.
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah