Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
9. Dýchací systém
9. 2. 1. Obecná stavba dýchacích cest
Předešlá NásledujícíObr. 9. 1.

Dýchací ústrojí 1. hrtan (štítná chrupavka)

 2. levý plicní hrot

 3. průdušnice

 4. levá průduška

 5. báze levé plíce

 6. pravý bronchiální strom

 7. střední lalok pravé plíce

Dýchací cesty mají tyto části:

Vlastními dýchacími odstavci plic jsou tzv.

Dýchací cesty zachovávají ve všech svých částech jednotný stavební plán, v zásadě společný všem trubicovitým orgánům. Stěna trubic i dutin dýchacího systému se skládá ze sliznice, podslizničního vaziva a z chrupavčitého (u dutin kostěného) skeletu, vaziva a z hladké svaloviny.

 1. Sliznice je pokryta cylindrickým řasinkovým epitelem, typickým pro dýchací cesty. Funkčně jde o epithel, jehož kmitající řasinky umožňují posun hlenu, na který se nalepují mikroorganismy a nečistoty z vdechovaného vzduchu. (Ve sliznici dýchacích cest jsou početné hlenové žlázky.)
 2. Podslizniční vazivo je hojné zvláště v hrtanu, kde jeho prosáknutí při zánětu vyvolává zúžení dýchací trubice až její uzávěr. Ve vazivu celé dýchací trubice jsou rozptýleny drobné uzlíky složené z lymfatických buněk, které tvoří ochrannou bariéru proti infekci.
 3. Chrupavčitý nebo kostěný skelet trubic a dutin zabraňuje zúžení dýchacích cest.

  Trubice jakými jsou hrtan, průdušnice a průdušky, vykonávají při dýchání drobné "peristaltické" pohyby vyvolané smrštěním svaloviny stěny dýchací trubice. Smrštění svaloviny tak ovlivňuje průchodnost dýchací trubice. Zúžení průsvitu je ovšem limitováno pružností prstenčitých a podkovovitých chrupavek, které nedovolí úplné uzavření trubice.

  V úsecích, kde souvislejší chrupavčitá výztuž stěny chybí - drobnější nitroplicní průdušky - může ovšem smrštění hladké svaloviny úplně zamezit proudění vzduchu do dýchacích odstavců plic a vyvolat dušení. (Křečovité stažení svalstva při bronchiálním astmatu.)

  Chrupavky hrtanu jsou vzájemně kloubně spojené a tvoří pohyblivý skelet. Svaly pohybující hrtanovými chrupavkami mění napětí hlasivkových vazů, které se na ně upínají a mění i tvar hlasivkové štěrbiny, kterou proudí vdechovaný a vydechovaný vzduch. (Tvorba hlasu.)

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah