Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
9. Dýchací systém
9. 2. 2. Nos, nosní dutina a vedlejší nosní dutiny
Předešlá NásledujícíObr. 9. 2.

Vedlejší nosní dutiny  1. čelní dutiny

  2. dutina klínové kosti

  3. dutiny čichové kosti

  4. dutiny v horní čelisti

Nos (nasus) je trojboký útvar tvořící střední partii obličeje. Povrch nosu je pokrytý kůží s početnými mazovými žlázami. Podkladem kořene nosu jsou párové nosní kůstky. Výztuž zbývajících partií tvoří chrupavky.

Nosní dutina (cavitas nasi) je na zevní nos navzující prostor, který je po stranách ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti. Strop dutiny formuje čelní kost s čichovou kostí, a v malém rozsahu i nosní kůstky. Vzadu pokračuje nosní dutina dvěma otvory, choanami do nosohltanu.

Nosní dutina je patrem oddělena od ústní dutiny. Přes choany lze vyšetřit (v zrcadle) nebo ošetřit (zástavit krvácení) zadní část nosní dutiny, která je jinak přes zevní nos obtížně dosažitelná.

Nosní přepážka (septum nasi) rozděluje prostor nosní dutiny na dvě nestejné poloviny, které jsou dále horizontálně členěny nosními skořepami (conchae) na horní, střední a dolní nosní průchod.

Nosní dutina je spojená i s prostory v některých lebečních kostech. Tyto prostory, vedlejší nosní dutiny (sinus paranasales) mají stejnou stavbu jakou má i vlastní nosní dutina. ( Obr. 9. 2.)

Největší párová dutina je dutina v horní čelisti (sinus maxillaris), menší je pak dutina v čelní kosti (sinus frontalis) a menší prostůrky jsou v čichové a v klínové kosti (sinus ethmoidales a sinus sphenoidalis).

Sliznice nosní dutiny i vedlejších nosních dutin srůstá s periostem kostí v tzv. mukoperiost. Mukoperiost je pokrytý cylindrickým řasinkovým epitelem. Řasinky epitelových buněk kmitají vždy určitým a stálým směrem. Převládající směr pohybu proto umožňuje posun hlenu z dutin - směrem k nosnímu vchodu nebo naopak směrem do nosohltanu. Mukoperiost je velmi silně prokrven a obsahuje množství hlenových žlázek.

Ve stropu nosní dutiny je i políčko sliznice odchylné stavby, tzv. čichové pole, které je tvořeno specializovanými, tzv. čichovými buňkami a větším množstvím serozních žláz.

Stavební úprava dutiny nosní a její vnitřní členění dovolují plnit mnohostranné funkce:

  1. Vdechovaný vzduch je na silně prokrvené sliznici předehřát na tělesnou teplotu.
  2. Vzduch je očištěn od mechanických nečistot (prachu) a části mikroorganismů, které se slepují s hlenem na povrchu sliznice.
  3. Voda obsažená v hlenu se na prohřáté sliznici odpařuje a zvlhčuje příliš suchý vzduch.
  4. Pachové látky se na povrchu sliznice rozpouštějí a dráždí buňky čichového pole.
  5. Lymfatická tkáň v podslizničním vazivu je obrannou bariérou (imunoglobuliny v hlenu) proti vniknutí infikovaného vzduchu do organismu.
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah