Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
9. Dýchací systém
9. 2. 3. Nosohltan
Předešlá NásledujícíObr. 9. 3.

Nosohltan
(zezadu zprava)


 1. dolní nosní skořepa

 2. hřbet jazyka

 3. odklopená boční stěna hltanu

 4. prostor pro pravou patrovou mandli

 5. dolní čelist

 6. jamka po straně hrtanové příklopky

 7. vchod do hrtanu,

 8. levá patrová mandle

 9. patrojazykový oblouk

 10. patrohltanový oblouk

 11. čípek

Nosohltan (nasopharynx) je horní nálevkovitý úsek hltanu, do kterého choanami proudí vzduch z nosní dutiny. Vzduch vdechnutý ústy je do hrtanu přiváděn přímo, tedy bez úpravy v nosní dutině a v nosohltanu. ( Obr. 9. 3.)

Hranicí mezi nosohltanem a ústní částí hltanu je měkké patro a čípek. Při polykání se zvedá svalovina měkkého patra a odděluje ústní dutinu od nosní dutiny. (Proto při obrně svalů měkkého patra, např. při poškození mozkového kmene, zatéká potrava do nosní dutiny.) Na bočních stranách hltanu ústí do nosohltanu tzv. Eustachovy trubice spojující střední ucho s nosohltanem. Tyto trubice vyrovnávají změny tlaku vzduchu ve středoušní dutině.

V blízkosti ústí obou trubic do nosohltanu jsou nakupeny lymfatické uzlíky, nazývané nosohltanové mandle (tonsilae pharyngeae). Nosohltanové mandle patří k mízním tkáním nosní dutiny a nosohltanu, které vytvářejí bariéru organismu proti infekci šířící se vzduchem. (Spojením nosohltanu s dutinou středoušní je ovšem dána možnost šíření infekce z nosní nebo z ústní dutiny do středoušní dutiny. Jde o časté onemocnění u dětí.)

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah