Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
9. Dýchací systém
9. 2. 4. Hrtan
Předešlá NásledujícíObr. 9. 4.

Hrtanové chrupavky 1. vrchol hrtanové příklopky

 2. velké rohy jazylky

 3. hlasivková chrupavka

 4. prstencová chrupavka

 5. chrupavky průdušnice

 6. vazivové spoje chrupavek

 7. malé rohy jazylky

 8. tělo jazylky

 9. membrána spojující jazylku a štítnou chrupavku

 10. chrupavka štítná

 11. membrána mezi štítnou a prstenčitou chrupavkou

  (šipka = místo koniotomie)

Hrtan (larynx) má již typický trubicovitý, mírně nálevkovitý tvar s horním ústím otevřeným do dolní části hltanu a s dolním úsekem přecházejícím plynule do průdušnice. Hrtan leží na přední straně krku, před jícnem. Je zavěšen na jazylce, která je připojena k lebeční bázi. ( Obr. 9.4.)

Kostra hrtanu je tvořena hrtanovými chrupavkami. Největší z nich je štítná chrupavka, která tvoří nápadnou vyvýšeninu na přední ploše krku. Pod štítnou chrupavkou je hmatná prstenčitá chrupavka, ke které jsou na zadním obvodu připojeny trojboké hlasivkové chrupavky . Od hlasivkových chrupavek jdou k zadní ploše štítné chrupavky dva hlasové vazy . Dutina hrtanu je od hltanu oddělena hrtanovou příklopkou (epiglottis), jejíž podklad tvoří opět chrupavka listového tvaru.

Chrupavky hrtanu jsou spojeny drobnými klouby , které umožňují jejich vzájemný pohyb. Pohyb chrupavek je prováděn třemi skupinami krátkých hrtanových svalů , jejichž působením dochází k napínání, přibližování a oddalování hlasivkových řas (hlasové vazy jsou pokryty sliznicí, čímž teprve vznikají slizniční hlasové řasy). Pohyb umožňuje měnit výšku zvuku, vznikajícího chvěním okrajů řas proudem pomalu vydechovaného vzduchu. Na vzniku lidského hlasu, který podmiňuje řeč se kromě hlasivek podílí i hrtanová dutina a vedlejší nosní dutiny. Výška hlasu závisí na napětí a délce vazů; barva hlasu na prostornosti a tvaru dutin. ( Obr. 9. 5.)

Řeč je velmi složitý děj, kterého se účastní i další, tzv. mluvidla: měkké patro, dásně, jazyk, zuby, rty atd. Projevem jejich funkce je lidská artikulovaná řeč, zajišťovaná především komplikovanou souhrou různých nervových mechanismů. (Zvuk, hlas a řeč jsou proto zcela rozdílné pojmy.)

Vlastní hrtanová dutina je vystlána sliznicí, krytou řasinkovým epitelem.

Podslizniční vazivo hrtanu je tvořeno řídkým vazivem, prostoupeným množství cév. Řídké vazivo snadno při zánětu prosákne a vzniklý otok rychle zúží průsvit hrtanu a vyvolává dušení. Uzávěr hrtanové dutiny nebo uzávěr některého z předcházejících odstavců dýchacích cest (např. krvácením a zlomeninami v oblasti ústní a nosní dutiny, nebo otokem vyvolaným bodnutím hmyzu), je v rámci první pomoci nutné rychle obejít a umožnit proudění vzduchu do průdušnice.

Nejjednodušším urgentním a krátkodobým výkonem tohoto druhu je koniotomie (koniopunkce), při které se tzv. koniotomickou jehlou probodne vazivová membrána ve štěrbině mezi chrupavkou prstenčitou a štítnou. Štěrbina je dobře hmatná při silném záklonu hlavy. Jehla vpichovaná přesně ve střední čáře probodává kůži, podkoží, vazivovou membránu a sliznici dutiny hrtanu. Po vbodnutí se v ráně ponechá dutý plášť jehly, který slouží jako trubice přivádějící do hrtanu vzduch.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah