Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
9. Dýchací systém
9. 3. Plíce
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Plíce se skládají z laloků. Do plic proudí vzduch průdušnicí, která se dělí na dvě průdušky.
  2. Plicní laloky se dělí na plicní segmenty. Na respirační bronchy nasedají polokulovité plicní alveoly.
  3. Stěnu alveolu tvoří tenký respirační epitel, přes který obousměrně difundují molekuly plynu do (z) krve protékající kapilárami na povrchu alveolů.
  4. Vdechovaný vzduch se skládá z 21 % kyslíku, 79 % dusíku a z 0,04 % oxidu uhličitého.
  5. Vydechovaný vzduch se skládá z 15 % kyslíku, 79 % dusíku a z 5 - 6 % oxidu uhličitého. (Složení vydechovaného vzduchu se v průběhu dýchání mění.)
  6. Kyslík je přenášen hemoglobinem, kde se volně váže na železo obsažené v červeném krevním barvivu. Ve 100 ml krve se může vázat asi 20 ml kyslíku.
  7. Oxid uhličitý je volně rozpuštěn v krevní plasmě (5 %), váže se také na hemoglobin (10 %) a na krevní plasmu (85 %).
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah