Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
8. Krevní oběh
9. 3. 2. Přenos a vazba kyslíku
Předešlá Následující

Kyslík přenáší červené krevní barvivo (hemoglobin) obsažené v červených krvinkách. Kyslík a oxid uhličitý se sice v krvi v malém množství i volně rozpouštějí, ale přesto se podstatná část plynů váže velmi volnými vazbami na krevní barvivo.

Kyslík se váže na železo obsažené v hemoglobinu a snadno se z této vazby ve tkáních uvolňuje. Sloučenina kyslíku s hemoglobinem se nazývá oxyhemoglobin.

Množství kyslíku, které se váže na hemoglobin je dáno poměrným (parciálním) tlakem a vyjadřuje jej tzv. vazebná křivka kyslíku: stoupá-li napětí kysíku, vzrůstá množství vázaného kyslíku a naopak. Množství kyslíku volně rozpuštěného v plazmě je bezvýznamné.

Ve 100 ml krve je asi 16 gramů hemoglobinu, který je schopen vázat asi 20 ml kyslíku. Je-li veškerý hemoglobin "obsazen" molekulami kyslíku, mluvíme o 100 % nasycení krve kyslíkem. U člověka žijícího v Praze (182 m nadmořské výšky) je sycení krve asi 98 %.

Přenos a vazba oxidu uhličitého

Přenos i vazba oxidu uhličitého je složitější než přenos kyslíku.

Oxid uhličitý je totiž vázán trojím způsobem:

  1. Je volně rozpuštěn v krevní plazmě v daleko větším množství než kyslík. (Až 5 % veškerého CO2 v krvi.)
  2. Slučuje se s hemoglobinem. Váže se na část molekuly hemoglobinu a tvoří tak sloučeninu karbaminohemoglobinu. (Asi 10 % CO 2 v krvi.)
  3. Největší část oxidu uhličitého (asi 85 %) se váže v krevní plazmě ve formě uhličitanů.

I obsah oxidu uhličitého v krvi závisí na jeho napětí a tuto závislost vyjadřuje vazebná křivka oxidu uhličitého, která není esovitě prohnutá jako vazebná křivka kyslíku, ale plynule stoupá.

Vzájemný vztah kyslíku a oxidu uhličitého v krvi je takový, že oba plyny se ve vazbě vzájemně podporují: Stoupá-li množství oxidu uhličitého v krvi, zvyšuje se uvolňování kyslíku do tkání. Klesá-li množství kyslíku v krvi, krev váže větší množství oxidu uhličitého. Úbytek CO2 v plicích tedy usměrňuje vazbu kyslíku na červené krevní barvivo.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah