Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
9. Dýchací systém
9. 4. Mechanika dýchání
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Vdech (inspirium) je aktivní děj. Zajišťují jej dýchací svaly (bránice) a podtlak v dutině pohrudnice.
  2. Výdech (expirium) je pasivní děj, při kterém se uplatňuje pružnost plic, pružnost hrudní stěny a její hmotnost.
  3. Dechový objem je asi 500 ml. (Při námaze až 1 - 2 litry.)
  4. Vitální kapacita plic je množství vzduchu, které můžeme vydechnout po největším nádechu. Má vztah k tělesnému povrchu. U muže je asi 4 200 ml; u ženy 3 200 ml.
  5. Dýchací centrum je uloženo v prodloužené míše. Řídí dýchání na základě složení krve (pH) protékající centrem, informací z různých receptorů v dýchacích svalech, plicích a ve stěně cév.

Stavbou a tvarem je hrudník přizpůsoben k zajištění dýchacích funkcí. Zakřivení žeber, pohyblivé spojení žeber s obratli, stavba a uložení dýchacích svalů i úprava prostorů kolem plic umožňují zvětšovat a zmenšovat příčný i předozadní průměr hrudníku, který je provázen rozepínáním a smršťováním plic.

Při vdechu (inspiriu) se zvětšují rozměry hrudníku a do plic se nasává vzduch. Inspirium je aktivní děj, zcela závislý na činnosti inspiračních svalů. Inspirium provádějí vdechové svaly, tj. svaly, které svou kontrakcí zvětšují objem hrudníku. K inspiračním svalům patří bránice, zevní mezižeberní svaly, prsní svaly a některé svaly krku a zad. Nejvýznamnějším vdechovým svalem je bránice.

Bránice (diaphragma) je klenutý sval oddělující hrudní a břišní dutinu.Bránice začíná na páteři a upíná se na žebra. Svým smrštěním stahuje žebra a oploštělá klenba se posunuje kaudálním směrem. Tím se zvětší objem hrudní dutiny. Bránice se v podstatě chová jako píst uložený na rozhraní mezi hrudní a břišní dutinou, zajišťující až 80 % ventilace plicní ventilace. Plíce nikde nejsou spojeny s hrudní stěnou. Proto zvětšení hrudního objemu vyvolané tahem vdechovaných svalů by samo ještě nevedlo k rozpětí plic a k vdechu.

Kolem každé plíce je ale samostatná, zcela uzavřená dutina (štěrbina), jejíž stěny tvoří jemná blanka - plicní a nástěnná pleura. Obě pleury v sebe přecházejí v plicních hilech. Štěrbina mezi nástěnnou a plicní pleurou se nazývá pohrudnicová dutina (cavitas pleurae). Jde o kapilární štěrbinu, která je vyplněna 10 - 15 ml vodnaté tekutiny. V dutině je mírný podtlak, který při atmosférickém tlaku 100 kPa kolísá od 97,5 kPa při vdechu, do 99,4 kPa při výdechu. Tento podtlak v prostoru, který obklopuje obě plíce způsobuje, že pružné plíce ve kterých je atmosférický tlak (tj. tlak vyšší než v pohrudnicové dutině), se rozepínají do zvětšujícího se prostoru pohrudnicové dutiny.

Výdech (expirium) je pasivní děj, při kterém se uplatňuje především pružnost plíce, pružnost hrudní stěny a hmotnost hrudníku. Výdechové, expirační svaly tvoří břišní svaly a vnitřní mezižeberní svaly, které ale vstupují do funkce až v závěru pasivní expirace a při usilovném výdechu.

Na klidném dýchání se u zdravého člověka účastní především bránice, mezižeberní svaly a pružnost hrudní stěny a plic. Při prohloubeném dýchání s vynaložením větší námahy, se postupně zapojují do funkce další svalové skupiny, především zádové svaly, krční svaly a svaly pažního pletence, které se upínají na hrudník. Těmto svalům říkáme pomocné dýchací svaly.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah