Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
8. Krevní oběh
9. 4. 1. Dechový objem a vitální kapacita plic
Předešlá Následující

Množství vzduchu, které člověk vydechne jedním dechem, nazýváme dechový objem. Při klidném dýchání je dechový objem asi 500ml. Při práci a námaze stoupá objem vdechovaného vzduchu až na 1 - 2 litry.

Po normálním vdechu je zdravý člověk schopen nadechnout ještě určité množství vzduchu (tzv. inspirační rezervní objem). Stejně tak lze po klidném výdechu ještě maximální úsilím vydechnout okolo 1 litru vzduchu (expirační rezervní objem).

Maximální množství vzduchu, které můžeme vydechnout po největším možném nádechu, vyjadřuje tzv. vitální kapacitu plic. Vitální kapacita plic je určitým orientačním ukazatelem (i když nepřesným a neúplným) výkonnosti plic.

Hodnota vitální kapacity v podstatě vyjadřuje, kolik kyslíku mohou plíce nabídnout tkáním. Vitální kapacita má vztah k tělesnému povrchu. U žen je její normální výše dvojnásobkem hodnoty povrchu těla (asi 3 200 ml), a u mužů 2,5 násobkem (asi 4 200 ml).

Vitální kapacita se může měřit spirometrem. Měření je snadné a rychlé, ale výsledky je nutné hodnotit pouze jako orientační, vhodné např. k základnímu sledování trénovanosti sportovce. K objektivnímu vyšetření dýchacích funkcí slouží řada spirografických metod, např. metoda rozepsaného výdechu, která umožňuje nejen posoudit stav a výkonnost dýchacího systému, ale dovoluje rozlišit i povahu různých poruch v plicní ventilaci.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah