Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka

ÚVOD

Předešlá Následující

Zvládnutí základů kineziologie, fyziologie, fyziologie zátěže i jednotlivých medicínských oborů, předpokládá dobré znalosti z anatomie – především anatomie pohybového systému a anatomie a fyziologie nervové soustavy.

Anatomie člověka je historický medicinský vědní obor s rozsáhlým množstvím faktografických údajů o morfologii lidského těla - jejich osvojení je pamětově náročné. Náročnost oboru bývá podceňována. Např. již více než 200 let nejenom ve střední Evropě opakovaná neúspěšnost u zkoušky z anatomie každoročně redukuje počet studentů medicíny v prvních ročnících vysokoškolského studia.

Funkční anatomie zahrnuje nejenom morfologické poznatky klasické anatomie, ale také množství poznatků i z dalších vědních oborů - zejména z fyziologie. Byť tato studijní pomůcka obsahuje pouze základy funkční anatomie s výběrem nejzákladnějších poznatků, nezbytných pro pochopení souvislostí a osvojování si dalších studijních předmětů, student dosud neznalý základů oboru si předkládané informace nemůže osvojit v časovém období několika dnů, nebo týdnů .

Prezenční forma studia umožňuje studentům získávat průběžnou oporu a zpětnou vazbu o efektivitě svého studia a přípravy na zkoušku v průběhu:

Distanční forma tyto opory studia postrádá. Protože požadavky na osvojení si anatomických znalostí jsou totožné pro studenty v prezenční i v distanční formě formě studia, je nezbytné pro úspěšné distanční studium volit jiné, alternativní postupy!




Seznam doporučené literatury
O autorech
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah