Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy kineziologie
3. Řízení hybnosti
3.7.2. Pyramidový motorický systém
Obr. 3. 9.

Centrální část pyramidové dráhy
  1. začátky dráhy v kůře čelních laloku
  2. odbočky k jádrum okohybných nervu (strední mozek)
  3. odbočky k motorickým jádrum hlavových nervu

Pro řízení vědomých, chtěných a cílených pohybů jsou nejdůležitější impulzy vycházející především z páté vrstvy neuronů primární, doplňkové a premotorické kůry, ale i z kůry temenního, týlního a spánkového laloku.

Tyto impulzy jsou vedeny přímou, jednoneuronovou dráhou spojující kůru s míchou, tzv. pyramidovou dráhou, tractus corticospinalis.

Pyramidový systém = rychlé, přesné, fázické pohyby

Pyramidová dráha jde k jednotlivým segmentům hřbetní míchy. Vlákna dráhy končí synapsemi buď u alfa motoneuronů předních míšních rohů nebo, většinou, u míšních interneuronů.

Motorická kůra může tedy míšní motoneurony ovlivňovat dvojím mechanismem – přes interneurony Rexedovy zóny V – VIII nebo přímou terminací na motoneuronech (zóny VII – IX). Rozhodující je zřejmě ovlivnění přes interneurony.

Ovlivnění míšních motoneuronů spočívá především v tom, že neurony pyramidové dráhy mají excitační (dráždivý) vliv na motoneurony flexorů a spíše inhibiční (tlumivý) vliv na motoneurony extenzorů.

Při poškození pyramidové dráhy je nejvíce narušena funkce svalů ruky – akrální svalstvo (svalstvo jemné motoriky(!), a také rehabilitace extenzorových svalových skupin je obtížnější (LTV!) než rehabilitace skupin flexorů.)

Pyramidová dráha při svém průchodu podkořím vydává vlákna k neuronům bazálních ganglií, středního mozku (ncl. ruber, ncl. niger), jádrům mostu, RF a k motorickým jádrům hlavových nervů.

Částí pyramidové dráhy, která terminuje u motorických jader hlavových nervů, se říká tractus corticonuclearis. Těmito odbočkami jsou řízeny kosterní svaly inervované příslušnými motorickými hlavovými nervy.

Předešlá Následující
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.4. Testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Analýza pohybu
2.2. Stabilita těla
2.3. Svalové síly – páky
2.4. Funkční třídění svalů
2.5. Souhrn kapitoly
2.6. Testy znalostí
Kapitola 3
3.1. Obecné principy řízení motoriky
3.3. Mozkový kmen
3.4. Mozeček
3.5. Thalamus
3.6. Bazální ganglia
3.8. Souhrn kapitoly
3.9. Testy znalostí
Kapitola 4
4.1. Osový orgán
4.3. Pohyblivost páteře
4.4. Sektory páteře
4.5. Stabilita páteře
4.6. Souhrn kapitoly
4.7. Testy znalostí
Kapitola 5
5.1. Hrudník – základní pojmy
5.2. Funkční anatomie hrudníku
5.3. Kinetika hrudníku
5.4. Dýchací svaly
5.5. Kineziologie břišní stěny
5.6. Souhrn kapitoly
5.7. Testy znalostí
Kapitola 6
6.1. Stavební plán
6.6. Souhrn kapitoly
6.7. Testy znalostí
Kapitola 7
7.1. Stavební plán
7.6. Souhrn kapitoly
7.7. Testy znalostí
Obsah