Přijímací řízení

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

DENNÍ FORMA STUDIA
Podmínky přijetí:
1. Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu společně s níže uvedenými dokumenty:

  •  přihlášku ke studiu je možno podat pouze elektronicky
  •  ověřenou kopii maturitního vysvědčení (dodatečně po absolvování maturity),
  •  potvrzení od lékaře (stačí od praktického),

Přihlášky jsou přijímány:
1. kolo do 31.5.2020
2. kolo do 31.10.2020

2. Přijímací pohovor s ředitelem školy
Uchazeč se dostaví do budovy školy v rámci dnů otevřených dveří nebo po individuální domluvě (212277711, 603 286 852 nebo na e-mailu: kolarova@palestra.cz).

Pro školní rok 2020/ 2021 byly přijímací zkoušky rozhodnutím ředitele školy nahrazeny přijímacím pohovorem.


KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
Podmínky přijetí:
Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu společně s níže uvedenými dokumenty:

  • Přihlášku ke studiu je možno podat pouze elektronicky  
  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (dodatečně po absolvování maturity),
  • potvrzení od lékaře (stačí od praktického), 
Přihlášky jsou přijímány průběžně do konce října nebo do naplnění cílové kapacity.


INFORMAČNÍ SYSTÉM

Uchazeči o studium se mohou po podání přihlášky přihlásit do Informačního systému školy.
Získají zde potřebné informace a mohou pomocí nástěnky komunikovat se studijním oddělením.
Postup pro přihlášení: na hlavní stránce klikněte na odkaz "Informační systém" na hlavní stránce webu, zadejte své uživatelské jméno (devítimístné číslo přidělené systémem po podání přihlášky), heslo (pro první přihlášení Vaše rodné číslo, včetně lomítka, poté Vás systém vyzve ke změně hesla).

Absolventům ATVS PALESTRA - VOŠ nabízíme řadu výhod
-
možnost nastoupit do 5. semestru VŠTVS PALESTRA se slevou 20% na školném;
- možnost získat během studia osvědčení: Instruktor zdravotní tělesné výchovy, Instruktor fitcentra, Instruktor školního lyžování;
- možnost získat během studia potvrzení: Sportovní masáž;
-
možnost využívat zdarma školní fitcentrum a knihovnu.