MANAGEMENT SPORTU

photo

Prezenční a kombinované

Studenti se stanou odborníky pro oblast tělovýchovy a sportu. Budou připraveni organizovat a vést didaktický proces zaměřený na udržování tělesné a duševní kondice pohybovou činností a na prevenci zdravotních oslabení a poruch.
VÍCE INFORMACÍ

WELLNESS - BALNEO

photo

Prezenční a kombinované

Studenti se stanou odborníky pro různé pozice ve wellness zařízeních, která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale i celou škálu nových forem péče o tělo a zdravý životní styl.
VÍCE INFORMACÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Už jsi podal/a svou přihlášku?
stepanek2

CO O NÁS ŘEKLI NAŠI STUDENTI

Ondřej Štěpánek, kanoista
Palestru jsem si vybral, protože bych se i v budoucnosti chtěl sportem zabývat. Vybral jsem si obor management sportu. Vzhledem k mé zátěži ve vrchovolém sportu jsem zvolil dálkové studium.

Získané vědomosti z oblasti ekonomicko-manažerské, psychologie a z biomedicíny se mi budou v mé budoucí profesi určitě hodit.