Informace pro absolventy ATVS Palestra

Absolventům ATVS PALESTRA nabízíme slevu 20% ze školného VŠTVS Palestra. Podrobné informace naleznete na stránce Informace pro absolventy ATVS Palestra.

Nástup do vyšších semestrů u absolventů jiných typů VOŠ závisí na tom, do jaké míry se shoduje učební plán dané školy se studijním plánem VŠTVS PALESTRA. Obdobné podmínky platí pro zájemce, kteří chtějí přestoupit z jiné vysoké školy.

Více informací o pokračování ve studiu na VŠTVS PALESTRA Vám podá:
Eva Kaiserová DiS. – email: kaiserova@palestra.cz, tel.:  +420 212 277 726, + 420 731 411 370