Školné pro studenty

ATVS PALESTRA je soukromou vyšší odbornou školou. K uhrazení nákladů své činnosti vybírá školné. Školné se stanovuje na školní rok.

Školné může být upraveno o oficiálně vyhlášenou míru inflace vyjádřenou v úhrnném indexu spotřebitelských cen České republiky stanoveném Českým statistickým úřadem v kalendářním roce v porovnání s předchozím kalendářním rokem.

DENNÍ FORMA STUDIA

Management sportu – 23 900 Kč:

  • 1. splátka do 15. 8. – 16 730 Kč – 1. ročník, do 31. 8. – 16 730 Kč – 2. a 3. ročník
  • 2. splátka do 31. 1. – 7 170 Kč – všechny ročníky

 

Wellness – Balneo – 23 800 Kč:

  • 1. splátka do 15. 8. – 16 660 Kč – 1. ročník,  do 31. 8. – 16 660 Kč – 2. a 3. ročník
  • 2. splátka do 31. 1. –  7 140 Kč – všechny ročníky

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Management sportu – 18 500 Kč
Wellness – Balneo  – 18 400 Kč

Školné se hradí najednou nejpozději  do 15. 8. příslušného šk. roku – 1. ročníky, do  31.8. příslušného šk. roku – ostatní ročníky

PLATEBNÍ ÚDAJE

Číslo účtu: KB 19-2213700237/0100
Variabilní symbol: ID studenta
Konstantní symbol: 0308