DENNÍ FORMA STUDIA

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Přihlášky jsou přijímány v  1. kole do 31. 5. 2020 a ve 2. kole do 31. 10. 2020. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity.

Přihlášku ke studiu je možno podat pouze elektronicky.

Spolu s přihláškou je třeba přiložit níže uvedené dokumenty:

  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (dodatečně po absolvování maturity),
  • potvrzení od lékaře (stačí od praktického) – je možné použít tento formulář

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přijímací zkoušky jsou rozhodnutím ředitele školy nahrazeny přijímacím pohovorem.

Uchazeč se dostaví do budovy školy v rámci dnů otevřených dveří nebo po individuální domluvě. Pohovor si můžete domluvit na telefonu +420 212 277 711 a + 420 603 286 852 nebo na emailu kolarova@palestra.cz.

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Přihlášky jsou přijímány průběžně do konce října nebo do naplnění cílové kapacity.

Přihlášku ke studiu je možno podat pouze elektronicky.

Spolu s přihláškou je třeba přiložit níže uvedené dokumenty:

  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (dodatečně po absolvování maturity),
  • potvrzení od lékaře (stačí od praktického) – je možné použít tento formulář

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Z rozhodnutím ředitele jsou přijímací zkoušky pro kombinované studium zrušeny.

INFORMAČNÍ SYSTÉM

Uchazeči o studium se mohou po podání přihlášky přihlásit do Informačního systému ISvoš. Získají zde potřebné informace a mohou pomocí nástěnky komunikovat se studijním oddělením.

Postup pro přihlášení:

  1. v horním menu webu klikněte na odkaz “Informační systém ISvoš”,
  2. zadejte své uživatelské jméno (devítimístné číslo přidělené systémem po podání přihlášky),
  3. heslo (pro první přihlášení vaše rodné číslo, včetně lomítka, poté vás systém vyzve ke změně hesla).

Kontakty na studijní oddělení

Monika Kolářová

telefon: +420 212 277 711, +420 603 286 852,
email: kolarova@palestra.cz