Vyšší odborné studium - studijní obory

Studijní obory jsou realizovány formou tříletého denního a tři a půl letého kombinovaného studia. Všechny typy studia jsou zakončeny absolutoriem a absolventi školy získávají titul diplomovaný specialista (DiS.).

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Kombinované studium je založeno na řízeném samostudiu. Jednou měsíčně probíhají od pátku do neděle společné konzultace. Kombinovaná forma studia je určena především zájemcům z praxe, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci nebo vrcholovým sportovcům, kteří z důvodu tréninkového zatížení nemohou navštěvovat denní studium.

NABÍDKA OBORŮ VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA

VOŠ

Wellness – Balneo

Studenti se stanou odborníky pro různé pozice ve wellness zařízeních, která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale i celou škálu nových forem péče o tělo a zdravý životní styl.

Detail oboru
VOŠ

Management sportu

Studenti se stanou kvalifikovanými odborníky pro oblast tělovýchovy a sportu. Budou připraveni organizovat a vést didaktický proces zaměřený na udržování příznivé tělesné a duševní kondice pohybovou činností a na prevenci zdravotních oslabení a poruch.

Detail oboru

Výhody pro studenty ATVS Palestra

Studenti mohou získat během studia osvědčení: Instruktor zdravotní tělesné výchovy, Instruktor fitcentra, Instruktor školního lyžování.
Studenti mohou získat během studia potvrzení: Sportovní masáž.
Studenti mohou využívat zdarma školní fitcentrum a knihovnu.
Absolventi mají možnost nastoupit do 5. semestru VŠTVS PALESTRA se slevou 20% na školném. Více informací zde.