KNIHOVNÍ FOND

Knihovní fond obsahuje cca 4 500 titulů základní odborné literatury zaměřené na oblast tělovýchovnou a sportovní, biomedicínskou, manažersko-ekonomickou, psychologickou, pedagogickou, sociologickou a esteticko výchovnou. V knihovně jsou také k dispozici absolventské diplomové práce studentů z minulých ročníků.

V knihovně jsou k dispozici elektronické verze publikací a článků. Studenti, kteří mají o tyto verze zájem musí mít v knihovně vytvořený účet. Bližší informace vám podá paní Malcová.

VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY

Pondělí – čtvrtek: 9:00 – 15:00 hod

PUBLIKACE A SKRIPTA

V knihovně je možné koupit skripta a jiné publikace vydané VŠTVS PALESTRA. Seznam a ceny najdete zde.

VÝPŮJČNÍ PODMÍNKY

Každý student si může vypůjčit max. 8 titulů, a to na dobu 30 dnů. Pokud není jiný zájemce, je možné po dohodě s pracovníkem knihovny (telefonicky, e-mailem, osobně) výpůjční dobu prodloužit.

Při nedodržení termínu vrácení vypůjčeného titulu, může být odmítnuta další výpůjčka. Sankční poplatek je stanoven na 5 Kč za titul a den prodlení. Povinnost poplatek zaplatit nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty.

KNIHOVNÍ SYSTÉM TABBYBOOK

Seznam knih si můžete prohlédnout ve veřejně přístupném katalogu, kde po zadání kategorie, případně názvu nebo autora publikace a příkazu HLEDAT, najdete výpis hledaných publikací. U každé publikace ve výpisu se vám ukazuje informace, zda je k dispozici nebo půjčená.

Vstup do veřejného internetového katalogu TabbyBook

Postup práce v aplikaci pro přihlášení registrovaného uživatele: Vlevo nahoře najdete tlačítko Přihlášení, kde po zadání jména a hesla, které vám sdělí pracovník knihovny, vstoupíte do registračního systému.

KONTAKTNÍ OSOBA

Alena Malcová, malcova@palestra.cz, tel: 212 277 722