ŠKOLNÍ PSYCHOLOG ATVS Palestra

Školní psychologické služby jsou určeny stávajícím studentům a zájemcům o studium na ATVS PALESTRA VOŠ.

Aktuálně nabízíme svým studentům  a zaměstnancům projekty k prevenci studijní neúspěšnosti a k podpoře osobní pohody jako prevence působení karanténních opatření.

NABÍZENÉ SLUŽBY:

 • Poradenství v oblasti studia (stávajícího i budoucí studijní volby vysokoškolského studia)
 • Projekt prevence studijní neúspěšnosti
 • Péče o studenty se specifickými studijními potřebami
 • Psychologická diagnostika a poradenství
 • Podpora týmové spolupráce ve studijních skupinách
 • Individuální terapeutická práce
 • Poradenství v oblasti zvládání stresové zátěže a zvýšení psychické odolnosti ve vztahu k životnímu stylu
 • Koučování – osobnostní rozvoj
 • Poradenství v oblasti prevence syndromu vyhoření u pedagogů
 • Internetová poradna  (poradna@palestra.cz)
 • Metodické konzultace vyučujícím
 • Osvětová činnost

V rámci prevence studijní neúspěšnosti a podpory efektivního studia bude v období září – říjen 2021realizován edukační projekt (workshop) pro první ročníky prezenčního studia „Projekt podpory efektivního studia na VOŠ“ (pro studenty kombinovaného studia je projekt realizován on-line formou).

V souvislosti s podporou efektivního studia bude v průběhu roku ještě nabízený workshop hlouběji zaměřený na využití time-managementu a koučinku v osobnostním a profesním rozvoji (pro studenty obou forem studia).

Konzultační hodiny: čtvrtek 14 – 15 hod.

Kontakt: Markéta Švamberk Šauerová (3. patro budova B – Poradenské centrum)

E-mail: poradna@palestra. cz

Projekt Psycholog je spolufinancován Evropskou unií v rámci projektu IKAP II – Inovace ve vzdělávání