4
Bře 2021

Den otevřených dveří

10.3. 2021

Den otevřených dveří probíhá formou individuálních konzultací, objednat se můžete na kolarova@palestra.cz nebo telefonicky: 212 277 711. Konzultace může proběhnout i online formou přes Google Meet. 

Těšíme se na vás.