BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

photo

Prezenční a kombinované

Studenti si osvojí vědomosti z biomedicínských a sportovních disciplín, které využijí při plánování a realizaci pohybových aktivit, organizování režimu volného času klientů a při seberealizaci ve vybraných sportovních disciplinách.
VÍCE INFORMACÍ

MAGISTERSKÉ STUDIUM

photo

Prezenční a kombinované

Studenti studijního programu Wellness specialista se budou schopni orientovat v otázkách péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a životní styl.
VÍCE INFORMACÍ

MBA STUDIUM

photo

Kombinované

Studenti budou připraveni na výkon zodpovědných funkcí ve vedení společností anebo jako členové pracovních týmů, kde budou platnými členy s potřebnými rozhodovacími anebo výzkumnými zkušenostmi.
VÍCE INFORMACÍ

Co o nás řekli naši studenti

Martina Sáblíková, rychlobruslařka
Vysokou školu Palestra jsem rozhodla studovat proto, že mi umožňuje výborný podmínky a hlavně taky proto, že bych se strašně ráda po skončení kariéry věnovala sportu.

Myslím si, že tato škola mě dokáže připravit na všechny potřebný věci, který budu právě po skončení kariéry potřebovat.

Nabízené obory