Závěrečná konference projektu “Inovace VOV v pedagogicko-sociální oblasti”

„Výuka pro praxi. Budování profesních kompetencí přímo v terénu. Flexibilní výukové metody s využitím moderních technologií. Hodnocení jako průběžný dialog. Variabilní cesty celoživotní kariéry.“

Přednášející na konferenci

Noemi Bravená

PhDr. ThDr. Noemi Bravená , Th.D., Ph.D.

Noemi Bravená vystudovala pedagogiku, teologii, psychosociální vědy a etiku. Na VOŠ pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou vyučuje předškolní pedagogiku, didaktiku, diagnostiku a vede odborné praxe studentů. V projektu se převážně zaměřila na kompetenční model pro obor předškolní a mimoškolní pedagogika, minimální standard vědomostí, vizi VOV, expertní a metodickou činnost při tvorbě e-learningových materiálů a na manuály praxí. Pravidelně publikuje v České republice i v zahraničí. Specializuje se na výzkum předškolních
a mladších školních dětí a na edukaci přesažných témat (morální, náboženská, mezikulturní, GRV apod.), v kterých patří k mezinárodně uznávaným odborníkům.

Téma: Tvorba a využití kompetenčního modelu při návrhu a vedení praxí na VOŠ. V rámci konference bude N. Bravená prezentovat kompetenční model a jeho vznik „na míru“, představí také téma kvality VOV. V odpoledním panelu se spolu s kolegou zaměří na kompetenční modely předškolní a mimoškolní pedagogiky a sociální práce, včetně jejich propojení s manuály praxí pro koordinátory, mentory a studenty. Budete mít možnost podívat se nejen podrobněji na kompetenční modely, ale i na nové manuály praxí a diskutovat vše, co Vás k tomuto tématu zajímá.

Sanna Brauer

Sanna Brauer, Ph.D.

University of Oulu, Northern Finland, Finland

I am a teacher trainer, researcher and cultural industry professional from Finland. Inspiring digital solutions, development of continuous learning and power of networking keep me running. As the principal investigator of Oamk’s Smart Campus team, I explore digital pedagogy, competence-oriented continuous learning and digital transformation in the world of work. I have over 50 academic publications positioning future theoretical and practical development efforts in competence renewal. The European Union and European Centre for the Development of Vocational Training has appointed me as external expert to provide opinions and advice on specific cases related to digital pedagogy. I have a solid background in creative industries. I’m involved in various projects, national and international networks. I’m a passionate developer and at home with early adopters.

Supporting entrepreneurship is important for me, and I am currently chair of the board in our family business of manufactoring rubber and thermoplastic elastomers.

Daniela Ochmannová

Mgr. Daniela Ochmannová

Absolventka FSS MU v Brně oboru Sociologie a Sociální práce. Krátce po studiu pracovala jako sociální pracovnice v Centru na podporu integrace cizinců ve Zlínském a Olomouckém kraji, poté přestoupila na CARITAS – VOŠ sociální Olomouc, kde několik let působila jako vyučující předmětu Teorie a metody sociální práce a vedla Středisko praktického vzdělávání a zajišťovala odborné praxe studentů v Česku i zahraničí. Aktuálně v roli koordinátorky projektu IVOV pro obor Sociální práce metodicky vede tvorbu online kurzů, inovuje metody hodnocení studentů, podílí se na vytváření koncepce systému dalšího vzdělávání sociálních pracovníků.

Kromě inovací ve vzdělávání a v sociální práci se aktivně zajímá o téma sociálního zemědělství a green care. Ráda propojuje lidi a příležitosti, fandí kritickému myšlení a udržitelnosti ve všech jejích podobách.

Anotace příspěvků

Inovace vyššího odborného vzdělávání jako výzva (dopolední příspěvek konference IVOV)
První část prezentace se věnuje představení hlavních principů tvorby kompetenčního modelu absolventů sociální práce. Ve druhé části prezentace budou účastníci seznámeni se základními inovačními prvky v oblasti metod hodnocení studentů.

Modernizace hodnocení studentů VOŠ ve vazbě na rozvoj jejich kompetencí (odpolední workshop)
Cílem workshopu je představit inovace v oblasti metod hodnocení a účastníkům dát příležitost vyzkoušet si inovované metody hodnocení v praxi, a to jak na úrovni interakce student-učitel, tak také na úrovni organizace ve smyslu tvorby Politiky hodnocení (Assesssment Policy) jako výchozího rámce pro systém hodnocení na škole.

František Štěch

Mgr. František Štěch, Th.D.

V současné době působí jako koordinátor výzkumné skupiny Pro teologia a současnou kulturu (https://tcc.etf.cuni.cz) na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se především fundamentální a systematickou teologií. Aktuálním předmětem jeho odborného zájmu je teologická interpretace krajiny, kyberprostoru, umělé inteligence a digitálních technologií. Vede výzkumný projekt “Christianity after Christendom: Exploring the Human Condition in the Digital Age”. Současně také vyučuje hermeneutiku na Ekumenickém institutu ETF UK. Je autorem řady odborných publikací. Kromě své akademické činnosti pracuje také příležitostně jako privátní konzultant.

Zdenko Širka

Mgr. Zdenko Širka, Ph.D.

Pracuje na Evangelické teologické fakultě UK jako vědecký pracovník a koordinátor e-learningu; na VOŠ Jabok pracuje jako pedagog na katedře teologie a filosofie, v rámci projektu Inovace VOV je zaměstnán jako koordinátor, metodik a IT specialista; na VOŠ Svatojánská kolej je správcem platformy Moodle. Působil ještě jako ředitel teologických knihoven (IBTS a KTF UK), vysokoškolský pedagog a učitel angličtiny. Teologické vzdělání získal na fakultách v Bratislavě, Praze a Tübingenu, absolvoval výzkumní pobyty na předních evropských univerzitách; jako hlavní řešitel a spoluřešitel získal několik výzkumných grantů (SVV, GAUK, GAČR, UNCE). Knižně mu vyšlo „Transcendence and Understanding: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in Dialogue“ (2019), jako editor a spoluautor publikoval knihy „Kdo je člověk: teologická antropologie ekumenicky“ (2021), „Domov jako most: Festschrift k padesátinám prof. Ivany Noble“ (2016), a „Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici“ (2014). Brzy mu vyjde kniha o srbském pravoslavném teologu Justinu Popovićovi, v současné době se se věnuje lidským právům v pravoslaví, otcovským povinnostem a psaní.