Přijímací řízení 2019/2020

1. kolo přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studium pro akademický rok 2019/2020 je otevřené od 1. 12. 2018 do 30. 6. 2019.

Zájemci o prezenční formu studia mohou kontaktovat paní Zuzana Legerová, DiS.:  legerova@palestra.cz, 212 277 725, 731 411 370.

Zájemci o kombinovanou formu studia mohou kontaktovat paní Evu Kaiserovou, DiS.:  kaiserova@palestra.cz, 212 277 726, 731 411 370.

PŘIHLÁŠKU pro bakalářské studium naleznete zde.

PŘIHLÁŠKU pro navazující magisterské studium naleznete zde.

Bližší informace pro bakalářské studium naleznete zde.

Bližší informace pro navazující magisterské studium naleznete zde.

Bližší informace pro absolventy ATVS PALESTRA naleznete zde.

Bližší informace pro absolventy VOŠ a zájemce přestupující z jiných VŠ naleznete zde.

Bližší informace pro zájemce cizí státní příslušnosti (s výjimkou slovenské národnosti) poskytuje studijní oddělení telefonicky nebo e-mailem na stankova@palestra.cz.

Studentský průkaz – prezenční studium
Žádost o kartu ISIC

Studentský průkaz – kombinované studium
Žádost o kartu ALIVE