doc. MUDr. Dobroslava Jandová

  • Katedra biomedicínských předmětů

Kontakty:

  • dobroslava.jandova@seznam.cz
  • Vysokoškolský pedagog
  • Neuroložka a rehabilitační lékařka

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

JANDOVÁ D., FORMANOVÁ P., MORÁVEK O. EBM v rehabilitaci a v reflexoterapii- výsledky kineziologického vyšetření pacientů Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku v 8/2017. Acupunctura Bohemo Slovaca Builletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS, 2018/ 4; pp 6- 15.

JANDOVÁ D.,SEDLÁČEK P. Konvenční a nekonvenční medicína. Acupunctura Bohemo Slovaca Builletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS, 2018/4; pp 26- 29.

HOSKOVCOVÁ, Martina, Vítězslav HRADIL, Dobroslava JANDOVÁ, Petr MICHALÍČEK a Jan VACEK. Léčebná rehabilitace bolestivých stavů hybné soustavy. Praha: Raabe, 2017, 280 s. Rehabilitační a fyzikální terapie, 1. ISBN 978-80-7496-304-9.

JANDOVÁ, Dobroslava. Jak psychika ovlivňuje naše celkové zdraví. 2016. Dostupné na YouTube zde.

JANDOVÁ, Dobroslava. Základy balneologie. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. 45 s. ISBN 978-80-7013-573-0.

JANDOVÁ, Dobroslava, FORMANOVÁ, Pavla, MORÁVEK, O. Využití expertního informačního systému Computer Kinesiology Profi Complex Start u diagnózy hernie disku. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2013, roč. 20, č. 2, s. 64-70. ISSN: 1211-2658.

VACEK, J., JANDOVÁ, D. (eds.). Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Vacek, Jan, ed. Praha: Raabe, 2013. ISSN 1805-0417.

JANDOVÁ, Dobroslava. Wellness z pohledu lázeňské medicíny. Acta Salus Vitae [online]. 2013, roč. 1, č. 1. ISSN 1805-8787. Dostupné z http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/10.

RASOVA, Kamila, et al. Physiotherapy as an immunoactive therapy? A pilot study. Neuroendocrinol Lett, 2012, 33.1: 67-75. ISSN 0172–780X. Dostupné také z: https://www.researchgate.net/profile/Kamila_Rasova/publication/230611269_Physiotherapy_as_an_immunoactive_therapy_A_pilot_study/links/543244a00cf277d58e98400a.pdf.

JANDOVÁ, Dobroslava; MORÁVEK, Oldřich. Význam balneologie pro zdravý životní styl. Wellness a bio-psycho-sociální kontext, 2012, s. 7-10. ISBN 978-80-904815-6-5. Dostupné také z: http://www.palestra.cz/wellness2011/sbornik.pdf#page=7.

JANDOVÁ, Dobroslava. Vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy. In: Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Vacek, Jan, ed. Praha: Raabe, [2011]- . Nahlížet – nacházet. ISSN 1805-0417.

JANDOVÁ,Dobroslava. Skoliózy z pohledu rehabilitačního lékaře. In: Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Vacek, Jan, ed. Praha: Raabe, [2011]- . Nahlížet – nacházet. ISSN 1805-0417.

JANDOVÁ, Dobroslava, MORÁVEK, O. Změny v pohybovém systému po Nordic walking. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2011, roč. 18, č. 2, s. 47-49. ISSN: 1211-2658.

JANDOVÁ, Dobroslava. Existence expertních informačních systémů ve fyzioterapii. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2009, roč. 16, č. 4, s. 150-154. ISSN: 1211-2658.

JANDOVÁ, Dobroslava. Balneologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. xvi, 404 s., 16 s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-247-2820-9.

JANDOVÁ, Dobroslava. Existence expertních informačních systémů ve fyzioterapii. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2009, roč. 16, č. 4, s. 150-154. ISSN: 1211-2658; 1805-4552 (elektronická verze).

KOLISKO, Petr, JANDOVÁ, Dobroslava et al. Application of the method of spectral analysis of heart rate variability during effects assessment of selected breathing techniques on functional changes in the autonomous nervous system. UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS GYMNICA, 2004, 34.2: 43. ISSN 2336-4912 (Print); ISSN 2336-4920 (On-line). Dostupné také z: http://oldwww.upol.cz/fileadmin/user_upload/Veda/AUPO/AUPO_Gymnica_34-2.pdf#page=43.

JANDOVÁ, Dobroslava a JIRKA, Zdeněk, ed. Fyziatrie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 130 s. ISBN 80-7067-639-6.