doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

  • Katedra sportů a pobytu v přírodě

Kontakty:

  • neuman@atlas.cz
  • Vysokoškolský pedagog

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

KAPLAN, Aleš, BARTŮNĚK, Dušan a NEUMAN, Jan. Skáčeme, běháme a hrajeme si: na hřišti i pod střechou. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015. 158 stran. ISBN 978-80-262-0854-9.

NEUMAN, Jan. Výchova v přírodě – učení a výchova bezprostředními prožitky a zkušenostmi. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi: kolektivní monografie. Vydání první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2015. 210 stran. ISBN 978-80-87723-17-3.
Dostupné z: 1. část, 2. část

NEUMAN, Jan a HERMOCHOVÁ, Soňa. Nejlepší hry do kapsy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 189 s. ISBN 978-80-262-0468-8.

NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Vyd. 7. Praha: Portál, 2014. 325 s. ISBN 978-80-262-0628-6.

NEUMAN, Jan. Úvodní kapitoly pro teorii a metodiku kurzů pobytů v přírodě. Publikace semináře Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě. Praha: Projekt Odysea, 2011. 34 s. ISBN 978-80-87145-41-8. Ke stažení zde.

NEUMAN, Jan. Education and learning through outdoor activities: games and problem solving activities, outdoor exercises and rope courses for youth programmes. [Prague]: IYNF, 2004. 294 s. ISBN 80-903577-0-9.

NEUMAN, Jan a ZAPLETAL, Miloš. Hry do kapsy X: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. [96] s. ISBN 80-7367-025-9.

NEUMAN, Jan a TOMEŠ, Pavel. Hry do kapsy IX: sociální, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. [96] s. ISBN 80-7178-985-2.

NEUMAN, Jan a WAGENKNECHT, Miloslav. Hry do kapsy VIII: sociální, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. [96] s. ISBN 80-7178-984-4.

CAHA, Milan, NEUMAN, Jan a ČINČERA, Jan. Hry do kapsy VII: sociální a ekologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. [96] s. ISBN 80-7178-909-7.

HERMOCHOVÁ, Soňa a NEUMAN, Jan. Hry do kapsy VI: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. [96] s. ISBN 80-7178-875-9.

HERMOCHOVÁ, Soňa a NEUMAN, Jan. Hry do kapsy V: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. [96] s. ISBN 80-7178-874-0.

BRTNÍK, Jiří a NEUMAN, Jan. Zimní hry na sněhu i bez něj. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 275 s. ISBN 80-7178-762-0.

HERMOCHOVÁ, Soňa a NEUMAN, Jan. Hry do kapsy I: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. [96] s. ISBN 80-7178-672-1.

HERMOCHOVÁ, Soňa a NEUMAN, Jan. Hry do kapsy II: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 96 s. ISBN 80-7178-673-X.

HERMOCHOVÁ, Soňa a NEUMAN, Jan. Hry do kapsy III: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. [96] s. ISBN 80-7178-817-1.

HERMOCHOVÁ, Soňa a NEUMAN, Jan. Hry do kapsy IV: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. [96] s. ISBN 80-7178-818-X.

NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry v tělocvičně. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 243 s. Hry. ISBN 80-7178-555-5.

NEUMAN, Jan et al. Turistika a sporty v přírodě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 200 s. ISBN 80-7178-391-9.

 

AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH

26. 10. 2016 – Vedecké kolokvium s mezinárodní účastí Reflexe človeka v slovanskom filozofickom prostredí. Trnava. Trnavská univerzita.
Příspěvek: „Reflexe osobnosti pedagoga v díle Fr. Tomáška (a její význam pro současné vzdělávání pedagogů)“.

20. 10. 2016 – 3. Mezinárodní konference „Sport a zážitková pedagogika“. VŠTVS PALESTRA, Praha
Příspěvek: TILINGER, P., ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. „Volnočasové aktivity českých seniorů aneb čím se baví čeští senioři“.
Příspěvek: „Sebezkušenostní výcvik učitelů jako prostředek osobnostního rozvoje a prevence syndromu vyhoření.“

16. – 17. 9. 2016 – 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2016 (International Conference of Lifelong Education). Brno.
Příspěvek: TILINGER, P., ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. „Analýza pohybových aktivit seniorů (65+) jako zdravotní prevence“.
Příspěvek: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M., TILINGER, P., JIRÁSKO, R. „Analýza postojů seniorů ve věku 70+ ke zdravému životnímu stylu“.

16. – 17. 9. 2016 – Mezinárodní vědecká konference „Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV. FTVS UK Praha.
Příspěvek: HOŠEK, V., KREJČÍ, M., ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Podíl rytířské výchovy na socializaci Karla IV. v kontextu sociálního učení ve sportu

16. – 17. 6. 2016 – 12. Konference o výchově a volném čase. České Budějovice: Jihočeská univerzita.
Příspěvek: „Volba vhodných volnočasových činností (a pedagogických přístupů) u dětí s poruchami aktivity a pozornosti“.

23. 10. 2014 – 2. ročník mezinárodní konference Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi. VŠTVS PALESTRA.
Příspěvek: „Projekt rozvoje čtenářství pro dospívající – „Po stopách Bohumila Hrabala.“

24. – 25. 9. 2014 – Konference Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem. PedF UK Praha.

16. – 17. 9. 2014 – 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2014 (International Conference of Lifelong Education). Brno.
Příspěvek: „Mezigenerační učení jako nástroj edukace při podpoře kvality života seniora.“

17. – 18. 10. 2013 – 2. Mezinárodní konference „Wellness, zdraví a kvalita života. VŠTVS PALESTRA, Praha
Příspěvek: „Individuální přístup v tělesné výchově jako prostředek motivace žáků k účasti na pohybových aktivitách.“

25. 4. 2013 – Mezinárodní konference „Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinami. VŠTVS PALESTRA, Praha.
Příspěvek: „Význam prožitku při podpoře čtenářství a čtenářské gramotnosti.“

26. 2. 2013 – Mezinárodní konference Technical, Human and Social Sciences: Is It Possible to Dialogue in the Pedagogical Process? Praha: ČVUT.
Příspěvek:“Využití technických prostředků a moderních technologií v rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti dítěte.“

13. – 15. 4. 2012 – The 3rd International Worshop of Psychomotricity. Psychomotor Therapy in Mental Health Care. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.
Příspěvek: „Didactic Aspectsin Physical Activity Education of ADHD Syndrome Affected Children“.

28. – 29. 3. 2012 – Mezinárodní vědecká konference Gramotnost ve škole.Hradec Králové:Univerzita Hradec Králové.
Příspěvek: „Využití literární tvorby Eduarda Štorcha v projektech rodinné edukace zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti dospívajícího chlapce s multifaktoriálním zdravotním handicapem.“