doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.

  • Katedra pedagogiky a psychologie

Kontakty:

  • tuma@palestra.cz
  • Vysokoškolský pedagog
  • Vedoucí katedry pedagogiky a psychologie
  • Tajemník vědy a výzkumu
  • Výkonný redaktor vědeckého časopisu Acta Salus Vitae
  • Šéfredaktor vědeckého časopisu Sociálně-zdravotnický horizont

 

VZDĚLÁNÍ

2005 – TFJU v Českých Budějovicích – Vychovatelství – Pedagogika volného času. (Mgr.).
2009 – VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislavě – rigorózní řízení – Sociální práce (PhDr.).
2011 – VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislavě – doktorandské studium – Sociální práce (Ph.D.).
2016 – VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislavě – habilitační řízení – Sociální práce (doc.).

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

MATYŠÁK, P., MAČKINOVÁ, M., TŮMA, J. Sociálne a spoločenské problémy ťažko zdravotne postihnutích ľudí. In Eniologie člověka. Břeclav: Sovenio, číslo 12, 2017, s. 15-22. ISSN 2336-4157.

TŮMA, J., NOVOTNÁ, J., TŮMOVÁ, A. Víra a rituály v tradiční romské kultuře. In KOZOŇ, A. a kol. Náhlaď na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. Trenčín: Sposointe, 2016, s. 117-120. ISBN 978-80-89533-18-3.

TŮMA, J., NOVOTNÁ, J., TŮMOVÁ, A. Sportovní a zážitkové aktivity ve středisku výchovné péče Dobřichovice. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. 335 stran. ISBN 978-80-87723-30-2.

TŮMA, J., MEIXNER, I., TŮMOVÁ, A. Problémové užívanie alkoholu u stredoškolskej mládeže a význam prevencie. In Sociálno-zdravotnícke spektrum [online]. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2016. ISSN 1339-2379. Dostupné také z www.szspektrum.eu.

TŮMA, J., ŠTEFANKO, P., TŮMOVÁ, A. Zážitkové aktiviti pre deti v meste a obci. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi: kolektivní monografie. Vydání první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2015. 210 stran. ISBN 978-80-87723-17-3. Dostupné z:
1. část, 2. část

 

AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH

8. 12. 2016 – Mezinárodní vědecká virtuální konference: Náhlaď na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. Trenčín: Sposointe.
Příspěvek: Víra a rituály v tradiční romské kultuře.

20. 10. 2016 – 3. Mezinárodní vědecká konference: Sport a zážitková pedagogika 2016.Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra.
Příspěvek: Sportovní a zážitkové aktivity ve středisku výchovné péče Dobřichovice.