Doc. PhDr. Lenka Hrušková, Ph.D.

Absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obory NJ, RJ, VV). Titul PhDr. v oboru Pedagogika získala na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V roce 2008 získala titul Ph.D. v oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Habilitační řízení ukončila v roce 2015 v oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Od roku 2007 působila jako odborný asistent na VŠTE v Českých Budějovicích. Katedru cizích jazyků řídila jako vedoucí KCJ mezi lety 2008 – 2009. Od roku 2009 do roku 2016 působila na VŠTE v Českých Budějovicích jako prorektorka pro studium a pedagogickou činnost. V současnosti vykonává funkci vedoucí Katedry oborových didaktik na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Publikační činnost spadá do oblasti pedagogiky, didaktiky a lingvodidaktiky. Zaměřuje se na osobnost učitele, jeho vyučovací strategie, metody a techniky, na identitu studenta a žáka, na jeho proces učení ve výukovém procesu.                Z dlouhodobého hlediska se zajímá o kooperativní vyučovací strategie, zabývá se potenciálem ICT na základě úrovně kompetencí ICT, včetně digitální a mediální gramotnosti nejen z pohledu učitele, nýbrž i z pohledu studenta, žáka.