doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

  • Rektor

Kontakty:

  • tilinger@palestra.cz
  • +420 212 277 745
  • Rektor
  • Vysokoškolský pedagog

 

VZDĚLÁNÍ

  • 1971 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – Tělesná výchova a sport, specializace atletika (trenér atletiky)
  • 1972 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – přiznán titul PhDr. v rigorózním řízení
  • 1980 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – přiznán titul CSc.
  • 1991 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – habilitační řízení v oboru Teorie vyučování tělesné výchovy

Profesní profil

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel, HOŠEK, Václav. Projekty utváření pozitivního postoje dětí k pohybovým aktivitám. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2017. 171 stran. ISBN 978-80-87723-40-1.

KREJČÍ, Milada, ed., TILINGER, Pavel, ed. a VACKOVÁ, Ludmila, ed. Education to wellness, education through wellness. Prague: The College of Physical Education and Sport Palestra, L.t.d, 2016. 245 stran. ISBN 978-80-87723-23-4.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel, JIRÁSKO, Robin. Analýza postojů seniorů ve věku 70+ ke zdravému životnímu stylu. In: Hlaďo, P. (Ed.) ICOLLE 2016: international scientific conference: 13. – 14. 9. 2016 Křtiny, Czech Republic [CD-ROM]. Brno: Konvoj, 2016, s 434 – 446. ISBN 978-80-7509-426-1.

TILINGER, Pavel. Analysis of wellness activities of seniors (65+). In KREJČÍ, Milada, ed., TILINGER, Pavel, ed. a VACKOVÁ, Ludmila, ed. Education to wellness, education through wellness. Prague: The College of Physical Education and Sport Palestra, L.t.d, 2016. s. 161 – 166. ISBN 978-80-87723-23-4.

TILINGER, Pavel. Hodnocení zdatnosti seniorů prostřednictvím testové baterie Jonesové a Rikliové. In KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav a kol. Wellness. Praha: Grada, 2016, s. 199 – 204. ISBN 978-80-271-0010-1.

HAVELKOVÁ, Petra, TILINGER, Pavel. Vliv pravidelného cvičení na vnímání kvality života seniory (The influence of regular exercise on seniors‘ perception of quality of life). In. ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. s. 137-145. ISBN 978-80-87723-30-2. Dostupné také zde

TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Volnočasové aktivity českých seniorů aneb čím se baví čeští senioři. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. s. 146-154. ISBN 978-80-87723-30-2. Dostupné také z: zde

TILINGER, Pavel. Odborné praxe ve sportu 2. ročník Bc. studia. Dostupné z: zde

TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analýza pohybových aktivit seniorů (65+) jako zdravotní prevence. In: Hlaďo, P. (Ed.). ICOLLE 2016: international scientific conference: 13. – 14. 9. 2016 Křtiny, Czech Republic [CD-ROM]. Brno: Konvoj, 2016, s. 434 – 446 ISBN 978-80-7509-426-1.

HOŠEK, Václav, ed. a TILINGER, Pavel, ed. Wellness, zdraví a kvalita života: sborník sdělení z mezinárodní konference „Wellness, zdraví a kvalita života“ konané 17.-18.10.2013: Praha, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2014. 191 s. ISBN 978-80-87723-10-4.

TILINGER, Pavel a kol. Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2014. 113 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2795-3.

TILINGER, Pavel a kol. Sport osob s intelektovým postižením. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. 186 s. ISBN 978-80-246-2037-4.

HOŠEK, V., TILINGER, P. Wellness a bio-psycho-sociální kontext: Sborník sdělení z mezinárodní konference “Wellness a bio-psycho-sociální kontext” v listopadu 2011. Praha: VŠTVS PALESTRA. 2012. ISBN 978-80-904815-6-5.

HOŠEK, V., TILINGER, P. (Eds.) Wellness jako odbornost. Sborník sdělení z mezinárodní konference „Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů“ konané 10. 12. 2009. Praha: VŠTVS PALESTRA. 100 s. ISBN 978-80-904435-0-1.

TILINGER, P. et al. Prognose männlicher leichtathletischer Leistungen für die Olympischen Spiele 2008 in Peking. Leistungssport, 2005, Vol. 35, No 4, pp. 39-43. ISSN 0341-7387.

TILINGER, P., et al. Analysis of placement in employment of graduates of the Faculty of Physical Education and Sport at Charles University in employment. Kinesiologia Slovenica, 2005, Vol. 11, No 1, pp.79-89 ISSN 1318-2269.

HOŠEK, Václav, ed. a TILINGER, Pavel, ed. Psychosociální funkce pohybových aktivit jako součást kvality života dospělých: sborník materiálů z výzkumného záměru. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007. 244 s. ISBN 978-80-86317-53-3.

TILINGER, Pavel. Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 167 s. ISBN 80-246-0766-2.

TILINGER, P., LEJČAROVÁ, A. Performances motrices de garcons et filles deficients mentaux ages de 14 et 15 ans. In JABALOT, GR. Handicap mental et sport de haut niveau: limites et pertinence. Paris : Federation Francaise du Sport Adapte. 2004, pp 59-70.

PLÍVA, Miroslav, TILINGER, Pavel a JANOUCH, Vojtěch. Didaktika tělesné výchovy: vybrané kapitoly. [Část] 4: skripta pro posluchače fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-416-9.

TILINGER, Pavel aj. Didaktická technika v tělesné výchově a sportu. Praha: SPN, 1988. 120 s. Učebnice pro vys. školy.